ELISA test

ELISA ili enzimski imunosorbentni test (enzyme-linked immunosorbent assay) jeste medicinska provera koja otkriva i meri antitela u krvi. ELISA testovi su pouzdani i tačni, a smatraju se visoko osetljivim i specifičnim.

Laboratorijska ispitivanja metodom ELISA

ELISA test se može koristiti za utvrđivanje prisustva antitela na patogene organizme, prvenstveno bakterije i viruse, ali se ovim testom mogu detektovati i antitela na određene vrste tumora i drugih oboljenja.

Antitela su proteini koje naše telo proizvodi kao odgovor na štetne supstance ili organizme, u koje spadaju virusi, bakterije, alergeni, gljivice i hemikalije.

Čemu služi ELISA test?

ELISA test se može koristiti za dijagnozu:

  • infekcije COVID-19
  • infekcije HIV, koja uzrokuje AIDS
  • Lajmske bolesti
  • perniciozne anemije
  • infekcije rotavirusom
  • skvamoznog ćelijskog karcinoma
  • sifilisa
  • toksoplazmoze
  • infekcije virusom varicella-zoster
  • infekcije Zika virusom

…i još mnogo toga.

ELISA se često koristi kao sredstvo za skrining pre nego što se pacijent uputi na detaljnija ispitivanja. Lekar može predložiti ovaj test ako imate znake ili simptome gorenavedenih stanja. Ovaj test se može raditi i ako lekar želi da isključi bilo koje od ovih oboljenja.

Otkrivanje tumorskih biomarkera u početnim fazama bolesti je izazov na kom se kontinuirano radi. Tehnike zasnovane na ELISA testu su dostupne i klinički se koriste za testiranje u ranim fazama karcinoma – uključujući rak jajnika i dojke.

Koncentracije psihoaktivnih supstanci, poput kanabinoida, amfetamina, opijata, kokaina, benzodiazepina i metadona, mogu se odrediti pomoću ELISA testa u uzorcima urina. Ova metoda se takođe može koristiti za praćenje nivoa koncentracije lekova kod pacijenata koji se leče od reumatoidnog artritisa i zapaljenske bolesti creva.

ELISA test koristi komponente imunog sistema (kao što su IgG ili IgM antitela) i hemikalije za otkrivanje imunoloških odgovora u telu (na primer, na zarazne mikrobe). Antitelo ili antigen dovode do reakcije antigen-antitelo i takav test daje pozitivan rezultat. Ukoliko do ove rekacije ne dođe, test je negativan.

Kako funkcioniše ELISA test?

ELISA test je seriloška provera koja meri intenzitet obojenosti rastvora u kom se dešava reakcija između antitela i čestica koje se vezuju za njih.

Postoji nekoliko varijacija ELISA testa, ali najčešće korišćeni tip se bazira na ispitivanju antitela u krvi koja se aplikuju na čvrstu površinu (polistirenska ploča). Antitela imaju afinitet prema ciljanoj supstanci, poput hormona, bakterija ili drugog antitela. Na primer, humani horionski gonadotropin hormon (HCG), protein koji ukazuje na trudnoću, može se otkriti ELISA-om. Smeša prečišćenog HCG vezana za enzim i uzorak testa (krv) dodaju se u testni sistem. Ako u uzorku nema HCG, tada će se samo povezani enzim vezati za čvrstu površinu. Što je više supstance koja je prisutna u testnom uzorku, to će se manje povezani enzim vezati za čvrstu površinu.

Na ovaj način, sa velikom preciznošću mogu da se utvrde količine antitela prisutnih u serumu pacijenta.

Rezultati ELISA testa zavise od stanja koje se ispituje. Ponekad će pozitivan rezultat značiti odsustvo bolesti, i tada govorimo o lažno pozitivnom rezultatu. Lažno negativni rezultat ukazuje na odsustvo bolesti iako je ona prisutna. Iz ovog razloga vam lekar može zatražiti da ponovite ELISA test za nekoliko nedelja ili vam može naložiti osetljivije testove da bi se potvrdilo ili opovrgnulo postojanje oboljenja.

Prednosti ELISA testa

ELISA testovi su pouzdani i tačni testovi. Smatraju se visoko osetljivim i specifičnim, i pokazuju visoku preciznost u odnosu na druge metode koje se koriste za otkrivanje prisustva patogena u organizmu.

Metoda uzorkovanja je neinvazivna (uzorak venske krvi) i ne zahteva posebne pripreme.