Helicobacter pylori

Helicobacter pylori je gram-negativni bacil

Helicobacter pylori je gram-negativni bacil, dužine 2,5-5 um, spiralan i savijen u  obliku slova S. Ova bakterija ima 4-6 flagela smeštenih na jednom polu, ne poseduje kapsulu i ne obrazuje spore. Naseljava sluznicu želudca. Postoje i druge vrste helicobacter, ali su ređe zastupljene.

 1. pylori raste optimalno pri pH od 6,0–7,0 , a kako je u lumenu želudca pH dosta niži ( 1,0-2,0) ova bakterija u takvoj sredini ne raste. Ona se nalazi duboko u mukoznom sloju blizu epitel površine na kojoj je prisutan fiziološki pH. Mehanizmi pomoću kojih H. pylori izaziva zapaljenje sluzokože i oštećenje nisu dobro definisani, ali uključuju i bakterijske faktore, kao i faktore domaćina. Bakterije napadaju površinu epitelnih ćelija u ograničenom stepenu. Toksini koje bakterija proizvodi mogu oštetiti ćelije sluzokože, kao i amonijak koji je proizveden aktivnošću ureaze.

Helicobacter pylori infekcija sa medicinskog aspekta predstavlja značajan uzročnik antralnog gastritisa, duodenalnog  ulkusa, čira na želudcu, adenokarcinoma želudca i limfoma limfoidnog tkiva želudca, (MALT).

 

Simptomi zaraze Helicobacter pylori

Kod većine inficiranih osoba simptomi infekcije mogu potpuno izostati. Kada se ipak pojave, simptomi infekcije helikobakterijom su:

 • Dispepsija tj. otežano varenje
 • Bol i peckanje u stomaku koji se povećavaju kada je želudac prazan
 • Gubitak apetita
 • Nadutost
 • Često izbacivanje stomačnih gasova (eruktacija)
 • Vrtoglavica
 • Gubitak telesne težine

 

Kome se savetuje analiza na Helicobacter pylori?

Kod hronične dispepsije, uvek se prvo savetuje da se obavi analiza na ovu bakteriju. Ipak, postoje i druga stanja za koja su indikovana testiranja na prisustvo H.pylori.  U pitanju su:

 • Čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu,
 • Dispepsija koja nije izazvana čirom,
 • Familijarna predispozicija za rak želuca,
 • Dugoročna terapija antiinflamatornim lekovima (ibuprofenom, diklofenak, aspirin). U kombinaciji sa ovim lekovima, H.pylori može izazvati čir na želucu.
 • Gastrični MALT limfom,
 • Atrofični gastritis,
 • Anemija izazvana nedostatkom gvožđa.

 

Laboratorijska dijagnostika H.pylori

Prirodni rezervoar ove bakterije je čovek, a kako se prenosi direktnim kontaktom fekalno-oralnim putem ili oralno-oralnim, korišćenjem zajedničkog pribora za jelo, procenjuje se da je preko 50% svetske populacije inficirano, ali da je infekcija asimptomatska.

Test za Helicobacter pylori mogu raditi svi, bez obzira na godine i zdravstveno stanje.Mogu ga koristiti i pacijenti koji se već leče od infekcije H. pylori radi potvrde efikasnosti terapije. Lažno negativni rezultati mogu se dobiti na uzorcima pacijenata koji su uzeti nakon konzumiranja sledećih supstanci(antimikrobni lekovi, inhibitori protonske pumpe i preparati bizmuta).

Ispitivanje Helicobacter pylori se sprovodi korišćenjem različitih metoda, koje se mogu svrstati u dve kategorije:

 1. Invazivne metode( uzorci dobijeni gastroskopijom, koje su zlatni standard)
 • patohistološki pregled bioptata
 • dokazivanje gena bakterije( PCR)
 • kultivisanje( metoda je 100% specifična, ali je manje osetljiva, pa uglavnom ima značaja za ispitivanje antimikrobne osetljivosti)
 • brzi test ureaze
 1. Neinvazivne metode
 • serološki testovi za detekciju antitela u uzorcima krvi( IgG, IgA, IgM)
 • detekcija antigena u uzorku fecesa( brzi test iz fecesa ili PCR)
 • urea izdisajni test

 

U laboratorijama Aqualab sistema možete uraditi neinvazivne metode na prisustvo date bakterije i to:

 1. Serološko testiranje, Helicobacter pylori, detekcija antitela IgA, IgG, IgM (ELISA)
 2. Helicobacter pylori antigen  iz fecesa( brzi test ili PCR)

Tokom H. pylori infekcije dolazi do snažnog specifičnog humoralnog imunskog odgovora i stvaranja serumskih IgM, IgA i IgG antitela. Obzirom da se IgM antitela javljaju u akutnoj fazi, koja često ostanu nezapažena, brzo se gube i nisu specifična, ova antitela nemaju praktičan dijagnostički značaj. Stvaranje specifičnih antitela omogućilo je razvoj neinvazivnih seroloških dijagnostičkih metoda od kojih se najčešće primenjuje ELISA metoda. ELISA metodom dokazuju se specifična anti Helicobacter pylori IgA i IgG antitela koja se održavaju za sve vreme trajanja infekcije. Senzitivnost i specifičnost seroloških testova iznose preko 90%.Međutim, serološki testovi mogu biti limitirani slabim sistemskim imunim odgovorom na H. pylori infekciju. Zato je preporuka  da se uvek ispituju parni uzorci seruma (dva uzorka) uzeta u razmaku od 15-21 dana. Obavezno se određuje klasa imunoglobulina IgG, IgA i IgM i prati se dinamika (kretanje) titra antitela. Ako se uoči četvorostruki porast titra antitela to znači da je infekcija aktivna! Mada ove serološke analize nisu specifične,pa se preporučuje da se urade i dodatni testovi za detekciju aktivne infekcije, kao što je izdisajni test ili test iz stolice.Uzorak za serološko testiranje je krv. Nije neophodna posebna priprema pacijenata. Rezultati su gotovi za 24h.

 1. U stolici može da se utvrdi prisustvo antigenih proteina bakterije Helicobacter pylori. Rezultat je gotov za 2-4 sata. Uzorak stolice treba testirati što je moguće pre, te je preporuka da se feces dostavi u laboratoriju za 1-2h ili da se čuva uzorak u frižideru do donošenja u laboratoriju. Lažno negativni rezultati su mogući, ukoliko pacijent dve nedelje pre izvođenja ovog testa upotrebljava antimikrobne lekove, inhibitore protonske pumpe ili proizvode bizmuta. Senzitivnost ovog testa je > 94%.

Pored brzog testa za dokazivanje prisustva antigena Helicobacter pylori u fecesu imamo u ponudi još senzitivniji test, a to je Helicobacter pylori, detekcija DNK(PCR). Senzitivnost ovog test je > 95%, a specifičnost je blizu 100%. PCR testovi su pouzdaniji i tačniji zbog testiranja specifičnog genetskog materijala virusa ili bakterije, eliminišući smetnje od drugih interferenata(virusa ili bakterija).

Značajno je napomenuti da pored pomenutih standardnih testova za Helicobacter pylori, u svim Aqualab laboratorijama možete uraditi i visoko specifične analize :

3.Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG i IgA western blot metodom( potvrdni testovi),

4.Helicobacter pylori, rezistencija gena (PCR) na Klaritromicin i Fluorohinolone( iz bioptata).

 

Lečenje i terapija

U terapiji infekcije Helicobacter pylori uglavnom se primenjuje kombinacija dva antibiotika uz inhibitore protonske pumpe. Antibiotici koji se koriste su: amoksicilin, ofloksacin, eritromicin, klaritromicin, metronidazol i tetraciklini.Fluorohinoloni se upotrebljavaju za sojeve rezistentne na metronidazol ili klaritromicin.

Važno je napomenuti, da je u cilju prevencije i širenja infekcije važna lična higijena i higijensko-dijetetske navike.

Preporuka za sve naše pacijente je da se nakon dobijanja laboratorijskih nalaza za detaljnu dijagnozu, konsultuju sa specijalistima u poliklinikama i ordinacijama Family medica koje rade u sklopu ovog sistema.