Karcinom dojke i jajnika

Karcinomi predstavljaju pojavu rasta abnormalnih ćelija u organizmu i obično nose naziv organa u kom se se prvo pojavili, iako se kasnije mogu proširiti i na ostale delove organizma.

Karcinom dojke predstavlja jednu od najpoznatijih formi karcinoma kod žena. Javlja se usled nenormalnog rasta pojedinih ćelija, koje se dele brže nego zdrave i akumuliraju se, formirajući na taj način grudvicu ili masu. Postoje različiti tipovi ovog karcinoma u zavisnosti u kojim delovima dojke su se tumorske ćelije pojavile. Dojka se sastoji od tri glavna dela: lobula, kanala i vezivnog tkiva. Većina karcinoma dojke počinje u kanalima ili lobulima. Karcinom dojke može metastazirati u druge delove tela putem krvi i limfnih sudova. Bez obzira na to, pognoza karcinoma dojke je manje strašna ukoliko se dijagnostikuje i leči na vreme. Terapija može uključivati kombinaciju operacije (dojki i akcilarnog limfnog čvora), radioterapiju, konvencionalnu hemioterapiju, hormonsku i ciljanu terapiju.

 

 

Iako se češće javlja kod žena, karcinom dojke se može pojaviti i kod muškaraca. Najčešće forme karcinoma dojke koje se sreću kod muškaraca su iste kao i kod žena: invazivni duktalni karcinom, invazivni lobularni karcinom i duktalni karcinom in situ (DCIS). Iz ovog razloga, redovne kontrole i samopregledi su važni i za muškarce, koliko i za žene.

 

 

Karcinom jajnika predstavlja grupu malignih oboljenja jajnika, jajovoda ili peritoneuma. Karcinom jajnika predstavlja sedmu najčešću formu karcinoma kod žena, a na prvom mestu je u ukupnoj smrtnosti. Velika stopa smrtnosti je jer se ovaj tip karcinoma kasno otkriva, usled nespecifičnih simptoma i brzom širenju malignih ćelija po telu, te se bolest uglavnom otkriva u uznapredovaloj fazi. Poznato je da se učestalost karcinoma jajnika povećava sa godinama starosti i najveći broj slučajeva se javlja u životnom dobu od 55 do 75 godina. Kod žena mlađih od 20 godina, tumori na jajniku, po pravilu su benigni, osim tumora germinativnih ćelija koji mogu biti i maligni i u ranijem uzrastu.

 

 

Uzroci i faktori rizika

Tačan uzrok nastanka karcinoma dojke i/ili jajnika ostaje i dalje nepoznat. Međutim, poznata je povezanost faktora poput životnog doba, gojaznost, izloženost hormonskoj terapiji, izloženost zračenju, porodične anamneze, reproduktivne funkcije žene, kao i faktori okoline, sa nastankom ovih tipova karcinoma.

Jedan od najčešćih faktora rizika je genetička predispozicija. U današnje vreme je poznato da žene koje u porodici imaju slučajeve karcinoma dojke ili jajnika su u većem riziku od razvoja ovih tipova karcinoma. Pokazano je da je oko 3% karcinoma dojke i oko 10% karcinoma jajnika rezultat naslednih mutacija gena BRCA1 i BRCA2. Nasledne mutacije u drugim genima takođe mogu izazvati pojavu karcinoma dojke i jajnika, međutim BRCA1 i BRCA2 su geni koji su najčešće pogođeni. Stopa preživljavanja zavisi od faze i brzine otkrivanja bolesti, te tako stopa preživljavanja ako se bolest otkrije u ranoj fazi iznosi 90%, dok ukoliko se bolest dijagnostikuje u kasnoj fazi, stopa preživljavanja iznosi svega 30%.

Simptomi

Simptomi karcinoma dojke mogu uključivati pojavu kuglica koje se pod rukom osećaju drugačije od ostatka dojke, potom može doći do promena u obliku, veličini i izgledu grudi, kao i do promene na koži dojki. Perutanje ili ljuštenje pigmentovanog dela kože oko bradavice (areole) ili crvenilo i ispucala koža na dojkama, poput kore pomorandže.

Dok za razliku od karcinoma dojke, kod karcinoma jajnika čak i u uznapredovalim stadijumima može doći do izostanka simptoma, ili su smetnje sasvim neznatne. Žene se uglavnom javljaju zbog nespecifičnih tegoba, kao što su: bol u donjem delu stomaka, smetnje u probavi i ishrani, nadutosti stomaka, osećaja slabosti, pojave anemije ili gubitka apetita ili osećaja sitosti koji nastaje ubrzo nakon početka obroka. Pojava krvarenja i pre puberteta ili u postmenopauzi može biti znak eventualnog tumora jajnika koji proizvodi hormone.

Kada se obratiti lekaru?

Redovne kontrole i skrining testovi mogu pomoći u otkrivanju karcinoma na vreme i doprineti boljim prognozama i uspešnijem lečenju. Veoma je važno da žene idu na redovne preglede kod lekara i na ultrazvuk dojki jednom godišnje, a na mamografiju po preporuci lekara, dok se preporučuje bar jednom u par meseci samopregled dojki. Takođe, i za karcinome jajnika je veoma važno da se otkriju i prate na vreme, te redovnim odlascima kod ginekologa i skrining testova poput kolposkopije i Papa testova, bilo kakvi oblici promena mogu da se prepoznaju na vreme.

Pored stadardnih skrining testova, Family Medica i Aqualab laboratorije u svojoj ponudi imaju i sveobuhvatne panele za nasledne karcinome dojke i jajnika. U ponudi su dve vrste panela:

  1. Panel za nasledne karcinome dojke i jajnika koji obuhvata analizu BRCA1 i BRCA2 gena
  2. Panel za nasledne karcinome dojke i jajnika kojim se ispituje 26 gena, za koje je dokazano da imaju veze sa nastankom ovih tipova karcinoma

Vreme izdavanja rezultata je oko mesec dana.

Vodite računa o svom zdravlju, preduzmite mere na vreme! Redovne kontrole i genetičke analize ovog tipa Vam mogu spasiti život.

 

Autor teksta: Katarina Katanić, master molekularni biolog