Šta je karcinom (rak) pluća

Maligni tumor koji nastaje u plucima se naziva primarni karcinom (rak) pluca, dok karcinom drugih organa koji se prosiri (metastazira) u pluca se naziva metastatski karcinom pluca.

GDE NASTAJE PRIMARNI KARCINOM PLUCA?

Primarni rak pluca najcesce nastaje od povrsnih celija sluzokoze dusnika (traheje), glavnih dusnica (bronhusa) ili plucnog tkiva. Metastatski karcinomi pluca su redji.

 

KOLIKO JE CEST I KADA SE NAJCESCE JAVLJA?

U Velikoj Britaniji od raka pluca godisnje oboli oko 25300 muskaraca i 23300 zena. To je 3ci najcesci karcinom u Britaniji, posle raka dojke (zene) i prostate (muskarci). Najcesce se
dijagnostikuje kod starijih osoba, pusaca.

 

SIMPTOMI KARCINOMA PLUCA

U ranom stadijumu rak płuca może biti asimptomatican ili simptomi mogu biti blagi i nespecificni. Uporni kasalj sa iskasljavanjem gnojnog sadrzaja i/ili krvi ponekad kombinovan sa bolom u
grudima i ramenu, nedostatak daha, energije i apetita mogu biti znaci raka pluca.

 

STA SU FAKTORI RIZIKA?

Statisticki, stariji muskarac aktivni pusac je u najvecem riziku od oboljevanja od raka pluca. Pasivno pusenje, izlozenost gasu radonu, zagadjenom vazduhu, nekim hemikalijama na radnom
mestu se takodje svrstavaju u faktore rizika.

 

TESTOVI I PROCEDURE ZA DETEKCIJU KARCINOMA PLUCA

Dijagnostikovanje raka pluca uglavnom ukljucuje rentgenski snimak i kompjuterizovanu tomografiju (CT). Ako ove procedure ukazu na neke sumljive promene onda se radi bronhoskopija
sa biopsijom pluca, a uzeto tkivo se salje na patohistolosku analizu za postavljanje definitivne dijagnoze.