Karcinoma antigen 15-3 (CA 15-3) – tumor marker karcinoma dojke

CA 15-3 tumorski marker se koriste u dijagnostici karcinoma dojke, kada su u 80% slučajeva povišene vrednosti.

Karcinoma antigen 15-3 (CA 15-3)- tumor marker karcinoma dojke

CA 15-3 tumorski marker se koriste u dijagnostici karcinoma dojke, kada su u 80% slučajeva povišene vrednosti. Posebno je značajna primena ovog tumorskog markera u postterapijskom praćenju, zbog toga što povišene ili snižene vrednosti koreliraju sa progresijom, odnosno regresijom bolesti. Visoke vrednosti CA 15-3 se nalaze kod uznapredovalog karcinoma dojke. Karcinomi pluća, jajnika i prostate takođe mogu uzrokovati povišenje ovog markera, a isto tako i dobroćudne bolesti jajnika i dojke, endometrioza i hepatitis.

Prema proceni Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), karcinom dojke je najčešći maligni tumor na svetu, sa 2,3 miliona novoobolelih globalno u 2020. godini. Srbija spada u zemlje sa visokom stopom incidencije od karcinoma dojke, oko 86 novoobolelih na 100.000 stanovnika na godišnjem nivou.

Šta je tačno CA 15-3?

Karcinoma antigen CA 15-3 je takozvani glikoprotein, sastoji se od šećera i proteinskih frakcija, nastaje u mnogim ćelijama u telu, a najviše u ćelijama dojke.  U krvnom serumu zdravih osoba nalaze se samo male količine ovog glikoproteina, međutim kada se propustljivost bazalne membrane poveća usled maligne promene ćelije ili ređe nekog nemalignog procesa, povećava se nivo antigena koji se može detektovati u serumu.

Kada je povećan tumorski marker CA 15-3?

Kao što već i sam naziv sugeriše, tumorski marker CA 15-3 se povećava kod određenih karcinoma. To se pre svega odnosi na karcinom dojke i karcinom jajnika, ali se povećanje može javiti i kod malignih tumora pankreasa, jetre, želuca i pluća.

Povećanje nivoa CA 15-3 se može videti i kod benignih stanja:  hronični hepatitis, ciroza jetre, tuberkuloza, sarkoidoza, benigna bolest dojke, zapaljenska bolest karlice, endometrioza, sistemski eritematozni lupus, i u fiziološkim stanjima kao što je laktacija i trudnoća.

Međutim u benignim stanjima nivoi CA 15-3 imaju tendenciju da ostanu relativno stabilni tokom vremena, zato  povišene nivoe treba tumačiti u kontekstu pacijentove istorije, fizikalnog pregleda i vršiti periodičnu laboratorijsku obradu.

 

Koliko je korisno određivanje CA 15-3?

  • Tumorski marker CA 15-3 je najkorisniji za praćenje toka lečenja kod žena s karcinomom dojke, naročito kad je reč o uznapredovanoj bolesti.
  • Daje podatke o stadijumu bolesti i o uspehu lečenja odnosno pojavi metastaza ili recidiva kod već ustanovljene bolesti.
  • Svako ponovno javljanje maligniteta dojke (recidiv) može se otkriti mnogo pre pojave bilo kog drugog znaka/simptoma ili drugih testova.
  • Povišene vrednosti nalaze se kod karcinoma dojke u 80% slučajeva.
  • Takođe je potvrđeno da se pri zajedničkom određivanju CA 15-3 i CEA sa sigurnošću od 80% otkriva metastaziranje karcinoma dojke.
  • Istraživanja su potvrdila opravdanost preoperativnog određivanja nivoa tumor markera CA 15-3 kod pacijenata sa karcinomom dojke, jer je nivo povećanja povezan sa veličinom i stadijom tumora, što omogućava precizniju procenu stanja i izbor protokola za lečenje.
  • Povišene vrednosti nađene su i kod karcinoma pluća, kolona, želuca, materice i pankreasa.
  • Marker se ne koristi za skrinig testove jer je retko povišen u ranim stadijumima bolesti. CA 15-3 ima osjetljivost od 5 do 30 posto kod raka dojke u ranim fazama bolesti. To znači: na osnovu tumorskog markera, samo se kod 5 do 30 od 100 žena s karcinomom dojke zapravo prepoznaje zloćudni tumor u početnoj fazi.

 

Vrsta uzorka i priprema

U Aqualab laboratoriji određivanje tumorskog markera CA 15-3 se vrši iz venske krvi,  na savremenoj opremi, imunohemijskom metodom koja je potpuno automatizovana, a pre uzorkovanja nije potrebna posebna priprema. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Rezultati se dobijaju istog dana.

Cena analiza

Cena svih analiza je usklađena sa metodom i načinom rada i može se pogledati na sajtu u rubrici cenovnik.

Refrentne vrednosti

Gornja granica opsega varira u zavisnosti od metode koja se koristi za ispitivanje, te je od izuzetne važnosti da se pri praćenju toka bolesti i efekta terapije periodična ispitivanja vrše u istoj laboratoriji istom metodom.

Lečenje

Nivoi CA 15-3 se najčešće koriste za praćenje metastatskog karcinoma dojke tokom aktivne terapije. Smanjenje nivoa markera tokom lečenja može ukazivati na odgovor tumora, dok stabilni ili rastući nivoi uprkos adekvatnom lečenju mogu ukazivati na to da tumor ne reaguje na lečenje ili da se tumor ponavlja.

Ono što je veoma važno da se nivoi CA 15-3 ne mere odmah nakon početka lečenja karcinoma dojke, jer je bilo slučajeva prolaznih povećanja i smanjenja koja nisu bila u korelaciji sa stvarnim efektima lečenja. Određivanje nivoa CA 15-3 treba uraditi pre započinjanja terapije a zatim nakon početka lečenja sačekati nekoliko nedelja (4-6 nedelja), te započeti praćenje nivoa CA 15-3, sa više periodičnih određivanja u istoj laboratoriji.

Pacijenti  se nakon dobijanja laboratorijskih nalaza mogu javiti kod doktora u poliklinikama i ordinacijama Family medica koje rade u sklopu ovog sistema.

 

Autor teksta

Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević

Spec. kliničke biohemije