LDL oksidovani holesterol

Holesterol je jedinjenje koje se sintetiše u jetri i predstavlja osnovni materijal neophodan za sintezu žučnih kiselina, vitamina D, svih hormona nadbubrežne žlezde, a ulazi i u sastav ćelijskih membrana.

*Šta predstavlja holesterol?

 Holesterol je jedinjenje koje se sintetiše u jetri i predstavlja osnovni materijal neophodan za sintezu žučnih kiselina, vitamina D, svih hormona nadbubrežne žlezde, a ulazi i u sastav ćelijskih membrana. Navodi se kao osnovni faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja, kao i  oksidativni stres koji dovodi do disfunkcije endotelnih ćelija u krvnim sudovima. Stoga je neophodno  da se osim laboratorijskog određivanja ukupnog holesterola određuju  HDL  i LDL holesterol, koji su zapravo lipoproteni (proteini koji prenose holesterol).

*Šta predstavlja  LDL oksidovani holesterol?

LDL holesterol se naziva i “loš” holesterol. Poremećaj lipidnog statusa, odnosno povećanje oksidovanog LDL holestrola dovodi do arteriosklerotičnih promena u zidovima krvnih sudova. Posledica toga je pojava mnogih oboljenja (kardiovaskularnih, bubrežnih i moždanih oštećenja) pa je stoga potrebna redovna laboratorijska kontrola.Na putu kroz krvne sudove LDL holesterol moze biti zadržan na zidu krvnog suda, ali samo ako je zid krvnog suda upaljen i u takvim uslovima dolazi do oksidacije i stvaranja oksidovanog LDL holesterola.

*Koje su  veličine čestica LDL holesterola ?

–          velike (21.2-23nm)

–          srednje (19.8-21.2nm)

–          male (18.0-19.8nm)

Što su LDL čestice manje one su gušće i opasnije jer manji i oksidovani LDL može da prodre u zid krvnog suda i izazove stvaranje arteriosklerotičnog plaka što ima za posledicu suženje krvnog suda.

* Šta ukazuje na rizične čestice LDL holesterola?

 Ako pri laboratorijskoj analizi dobijemo nisku vrednost triglicerida i visoku vrednost HDL holesterola to znači da su čestice LDL holesterola velike i prozračne, pa ne predstavljaju rizik.

Suprotno, visoka vrednost triglicerida uz nisku vrednost HDL holesterola pokazuje da su čestice LDL holesterola male, da lako oksiduju, pa je takav LDL zapravo loš.