Mikrodelecije Y hromozoma

Mikrodelecije Y hromozoma predstavljaju gubitak ili deleciju malog segmenta genetičkog materijala na Y hromozomu i predstavlja jedan od uzroka steriliteta kod muškaraca.

Mikrodelecije Y hromozoma predstavljaju gubitak ili deleciju malog segmenta genetičkog materijala na Y hromozomu i predstavlja jedan od uzroka steriliteta kod muškaraca. Mikrodelecije Y hromozoma su prisutne kod oko 8% ukupnog broja muškaraca sa potvrđenim sterilitetom.

 

Šta je Y hromozom?

Y hromozom je polni hromozom koji sadrži gene koji su krucijalni za razvijanje odlika muškog pola i fertilitet. Delecije u određenim genima mogu dovesti do poremećaja razvoja i funkcije testisa, produkcije spermatozoida ili do narušavanja zdravlja muškog reproduktivnog sistema. Ispitivanjem i utvrđivanjem prisustva mikrodelecija u Y hromozomu pomaže u otkrivanju uzroka steriliteta i određuje pravac lečenja.

 

Šta predstavljaju faktori azospermije koji se ispituju?

Genetičkom analizom su identifikovani specifični regioni Y hromozoma, AZF regioni (faktori azospermije), koji imaju ključnu ulogu u spermatogenezi i muškom fertilitetu. Ovi regioni, nazvani AZFa, AZFb i AZFc, sadrže gene koji su esencijalni za ispravno razviće i funkciju testisa.
AZFa region je lociran na distalnom kraju dugog kraka Y hromozoma (Yq11) i sadrži nekoliko gena, uključujući i DDX3Y (eng. DEAD-box heicase 3, Y-vezan) i USP9Y (eng. ubiquintin-specific peptidase 9, Y-vezan). Ovi geni su uključeni u razviće ćelija germinativne linije i njihovo sazrevanje u testisima. Delecije u AZFa regionu su relativno retke i povezane su sa teškim oblikom oštećenja ili potpunog odsustva proizvodnje spermatozoida (azospermija).

AZFb region je lociran u neposrednoj blizini AZFa regiona na Y hromozomu i obuhvata nekoliko gena, uključujući i familiju DAZ (eng. Deleted in Azoospermia) gena. Delecije
u AZFb regionu su takođe povezane sa azospermijom ili teškim oblikom oligospermije (veoma mali broj spermatozoida).

 

AZFc region je najveći i najsloženiji region od sva tri AZF regiona. Zauzima značajan deo dugog kraka Y hromozoma, od proksimalnog kraja AZFb do distalnog kraja. AZFc region sadrži nekoliko familija gena, uključujući i DAZ (eng. Deleted in Azoospermia), CDY (eng. Chromodomain protein) i BPY2 (eng. Basic charge) familije gena. Geni regiona AZFc su uključeni u različite aspekte spematogeneze i funkcije spermatozoida. Delecije u AZFc regionu predstavljaju najčešći uzrok mikrodelecija Y hromozoma i mogu biti povezane sa širokim spektrom reproduktivnih fenotipova, od teških oblika azospermije do blažih oblika azospermije ili normalne produkcije spermatozoida.

Važno je napomenuti da se geni u AZF regionima i dalje ispituju radi boljeg razumevanja njihove funkcije. Naučnici i dalje istražuju funkcije navedenih gena u spermatogenezi, kao i koji je njihov doprinos kod muškog steriliteta.

 

 

Koje su dijagnostičke metode za mikrodelecije Y hromozoma?

 

Mikrodelecije Y hromozoma se dijagnostikuju putem genetičkog testiranja pomoću PCR metode. Specifični regioni Y hromozoma koji se najčešće ispituju uključuju AZF regione: AZFa, AZFb i AZFc. PCR metodom se analizira prisustvo ili odusustvo određenih regiona u okviru navedenih AZF faktora Y hromozoma.
U Aqualab laboratorijama određivanje mikrodelecija Y hromozoma se radi PCR metodom, pri čemu se ispituje 15 regiona na Y hromozomu. Obuhvaćeni su sledeći regioni:

  • AZFa: sY81, sY84 i sY86;
  • AZFb: sY127, sY134, sY142 i sY164;
  • AZFc/DAZ: sY254, sY255 i sY277;
  • AYFc/AZFd: sY145, sY152, sY153
  • sY14
  • ZFY

 

Koje mere prevencije se mogu preduzeti?

Mikrodelecija Y hromozoma je genetičko stanje, koje je nasledno i usled toga nije moguć uobičajen način prevencije. Međutim, genetičko savetovanje i testiranje može predstavljati vid prevencije kod pojedinih slučajeva, kao na primer:

  • Parovi koji imaju porodičnu istoriju mikrodelecija Y hromozoma ili muškog infertiliteta bi trebalo da razmotre genetičko savetovanje pre pokušaja začeća. Ukoliko parovi uključe genetičko savetovalište pre začeća, mogu lakše razumeti potencijalne rizike, koji vidovi testiranja su im dostupni, koje analize bi trebalo da urade pre začeća, kao i koje izbore reprodukcije imaju na raspolaganju.
  • U slučajevima gde je dokazano postojanje mikrodelecije Y hromozoma i povezano je sa infertilitetom kod muškarca, mogu se primeniti neke od asistiranih metoda reprodukcije, kao što je inseminacija. Inseminacija podrazumeva injektiranje pojedinačnih spermatozoida direktno u jajnu ćeliju kako bi se olakšao postupak oplodnje.

 

Važno je naglasiti da se pristup i odabir metoda lečenja infertiliteta uzrokovanog mikrodelecijom Y hromozoma mogu razlikovati od osobe do osobe i sam pristup lečenju je potpuno individualan.

Lečenje

Preporučuju se konsultacije sa ordinirajućim lekarom ili specijalistom za reprodukciju za određivanje daljih pristupa i dostupnih opcija za reprodukciju. U pojedinim slučajevima ne dolazi do pojave steriliteta i u nekim slučajevima su muškarci sa mikrodelecijom Y hromozoma uspeli da ostave potomstvo prirodnim putem. Stoga, genetičko savetovalište i testiranje imaju važnu ulogu u identifikaciji uzroka muškog infertiliteta i u informisanju o potencijalnim reproduktivnim izazovima sa kojima parovi mogu da se suoče na putu do začeća. Genetičari i lekari imaju i ulogu u odabiru adekvatnih intervencija za pojedinačni slučaj i donošenju odluka tokom planiranja porodice.

Ukoliko pacijent ne dolazi iz ustanove u kojoj se već leči, nakon razgovora sa timom genetičara Aqualab laboratorija, upućuje se u poliklinike i ordinacije Family medica koje rade u sklopu ovog sistema.

 

Autor teksta: Katarina Katanić, specijalista biolog- molekularni biolog i fiziolog