Mycobacterium tuberculosis

Tuberkuloza je bolest koji izaziva bakterija Mycobacterium tuberculosis.

Tuberkuloza je bolest koji izaziva bakterija Mycobacterium tuberculosis. Bakterija obično napada pluća, ali Mycobacterium tuberculosis može napasti bilo koji deo tela kao što su bubrezi, kičmena moždina i mozak. Neće svako ko je inficiran sa Mycobacterium tuberculosis oboliti od tuberkuloze. Ako se ne leči, tuberkuloza može biti fatalna.

 

Kako se bakterija prenosi:

Mycobacterium tuberculosis se prenosi vazduhom sa osobe na osobu. Kada osoba koja ima tuberkulozu pluća ili grla kašlje, priča ili peva bakterija se oslobađa u vazduh. Osobe koje su u blizinimogu da udahnu te bakterije i da se inficiraju. Kada osoba udahne bakteriju, bakterija nastanjuje pluća. Odatle bakterija može preći preko krvi u druge delove tela. Tuberkuloza pluća ili grla može biti veoma infektivna tj bakterija se može proširiti na druge ljude. Tuberkuloza drugih delova tela (bubrezi, kičmena moždina) obično nije infektivna.

 

 

Koji su simptomi bolesti:

Simptomi bolesti zavise od mesta gde bakterija raste. Pošto najčešće bakterija nastanjuje pluća, simptomi plućne tuberkuloze su: težak kašalj koji traje 3 ili više nedelja, bol u grudima, iskašljavanje krvi ili sputuma.

Drugi simptomi tuberkuloze su: slabost, malaksalost, gubitak težine, gubitak apetita, groznica, noćno znojenje.

 

Koji su faktori rizika:

Faktori rizika od infekcije sa Mycobacterium tuberculosis su: bliski kontakt sa osobom koja je inficirana sa Mycobacterium tuberculosis, osobe koje su došle iz krajeva sa visokom stopom pojave tuberkulozr, osobe sa visokom stopom prenosa tuberkuloze (beskućnici, zajednički korisnici igala, osobe sa HIV infekcijom).

 

Laboratorijska dijagnostika:

U Aqualab laboratorijama možete uraditi PCR testiranje na Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. caprae, M. canetti and vaccine strain BCG). Kao uzorak se koristi: krv, sputum, bris, urin ili feces. Rezultati su gotovi do 5 dana od dolaska uzorka u centralnu laboratoriju.

Cena analize: 6800 dinara

Autor teksta:
Marko Brkljač
Dipl molekularni biolog i fiziolog