NAGALASE (alpha-N-acetylgalactosaminidase)

Nagalase je protein koga proizvode ćelije kancera i virusi. Ovaj test je idealan za praćenje efekata terapije karcinoma i određenih virusnih infekcija, uključujući i HIV i autizam. Test meri aktivnost alfa-N-acetilgalaktozaminidaze u krvi.

Šta je Nagalase?

U serumu ljudske krvi nalazi se Gc protein (koji se takođe zove i protein koji vezuje vitamin D), koji se normalno aktivira konverzijom u Gc-MAF uz pomoć B i T limfocita, i tada postaje aktivirajući faktor za makrofage (Gc-MAF).

Međutim, kancerogene ćelije u procesu rasta tumora oslobađaju enzim NAGALASE, (NAGA-alfa-N-acetilgalaktozaminidaza). To je degradirajući enzim koji razgrađuje Gc protein tela tako da organizam više ne može da proizvodi sopstveni GcMAF, usled čega se smanjuje aktivnost čovekovog imunog sistema, te organizam ne može da se bori protiv bolesti, što omogućava rast malignih ćelija i doprinosi širenju, odnosno metastaziranju malignog tumora. To takođe omogućava da pacijenti oboleli od raka budu podložniji infekcijama, a mnogi tada podlegnu pneumoniji ili drugim infekcijama.

 

 

Priprema za određivanje Nagalase

Određivanje se vrši iz uzorka venska krv i važno je znati da je za vadjenje krvi neophodna priprema:

  • uzimanje uzorka se vrši ujutru, između 7 i 10h, natašte (na prazan stomak), a najmanje 12 14h nakon poslednjeg obroka, koji treba da bude lagan
  • prethodnih dana treba izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost, konzumiranje alkohola, cigareta i energetskih napitaka
  • ukoliko je to moguće preporučuje se prekid uzimanja terapije najmanje 5 dana pre određivanja nagalase (obavezno uz konsultacije sa ordinirajućim lekarom)
  • dozvoljeno je uzimanje manjih količina negazirane vode ili nezaslađenog blagog čaja (osim crnog čaja)
  • potrebno je da pacijent pruži informacije o terapiji, suplementima kao i posebnim stanjima (trudnoća)

 

Dijagnostički značaj Nagalase

Ukoliko je nivo enzima nagalase iznad normalnog opsega, odnosno iznad 200.0 fmol/ml to može ukazati na sledeće:

  • može biti predznak nekog malignog oboljenja.
  • takođe nivo nagalase u krvi može biti povišen i kod nekih drugih bolesti, virusnih infekcija.
  • veliki značaj ima u praćenju efekata terapije karcinoma i određenih virusnih infekcija, te ukoliko dođe do smanjenja nivoa nagalase u krvi u odnosu na prethodnu vrednost, to ukazuje da je terapija uspešna, što pomaže lekaru-onkologu u boljem razumevanju terapije i lečenju bolesti.

U istraživanjima koja su urađena dan nakon hirurškog uklanjanja primarnih tumora, kod pacijenata sa karcinomom, aktivnost nagalase je naglo pala na nivo vrednosti koji su imali  pacijenti bez tumora.

 

Povišena aktivnost nagalase je detektovana u krvi pacijenata sa različitim tipovima karcinoma:

rak prostate, dojke, debelog creva, pluća, jednjaka, želuca, jetre, pankreasa, bubrega, bešike, testisa, materice i jajnika, mezotelioma, melanoma, fibrosarkoma, glioblastoma, neuroblastoma i raznih leukemija.

Postoje i neka druga stanja organizma koja mogu da prouzrokuju povišene rezultate ovog enzima. Skorija istrazivanja povisene aktivnosti ovog enzima povezuju se sa autizmom.

 

Zato je od velike važnosti pravilno tumačenje ovih rezultata i treba napomenuti da li je osoba skoro imala neku virusnu infekciju ili je počela sa napornim i teškim fizičkim vežbama, jer to moze dovesti do povišene aktivnosti ovog enzima.

 

Ako pacijent ne dolazi iz ustanove u kojoj se već leči, preporučuje se da konsultacije i pregled obavi kod doktora specijalista u poliklinikama i ordinacijama Family medica koje rade u sklopu ovog sistema.

 

Autor teksta

Bojana Uzelac

Dipl.farmaceut-medicinski biohemičar