Nuclear matrix protein 22

Tumor mokraćne bešike je četvrti najučestaliji tip kancera u muškoj populaciji i osmi u ženskoj. Takođe je i drugi najčešći karcinom urogenitalnog trakta. Incidenca ove bolesti se povećava s godinama i najčešće pogađa osobe između 60 i 70 godine života.

tumor mokracne besike

Za efikasno lečenje ove bolesti ključna je rana dijagnostika. Kod pacijenata koji imaju simptome hematurije (krv u urinu) i bol pri mokrenju, upotreba NMP22 testa za rano otkrivanje tranziciskog ćelijskog karcinoma se pokazala kao jedna od najpouzdanijih metoda.

Uzroci kancera bešike još uvek nisu utvrđeni ali se smatra da njegovom nastanku doprinose razarajuće supstance iz cigareta ili opasne materije iz medikamenata. Od izuzetne važnosti je blagovremeno reagovati na pojavu simptoma jer se ovaj kancer velikom brzinom može proširiti i na druge organe.

Citoskopski pregled je obavezan kako bi se odredilo prisustvo ili odsustvo tumora mokraćne bešike. Citologija urina je do pre nekoliko godina bila jedina neinvazivna metoda kojoj se najčešće pribegavalo. Ipak, specifičnost i osetljivost mokraćne citologije zavisi od morfologije proliferirajućih ćelija i faze u kojoj se tumor nalazu. Kombinacija NMP22 i citoskopije u velikoj meri povećava stopu otkrivanja karcinoma mokraćne bešike. Odgovarajuća terapija i rana dijagnostika su od presudnog značaja za pacijente koji su već razvili ovo oboljenje.

NMP 22 je jednostavan test za rano prepoznavanje tumora mokraćne bešike. Ovaj test je odobren od srane FDA za skrining i praćenje toka bolesti kod tumora mokraćne bešike. Njegov naziv je skraćenica za nuklearni matriks proteina broj 22 koji se nalazi u samom jezgru ćelije i zadužen je za obavljanje različitih zadataka u okviru ćelijske deobe time što održava mitotsku aktivnost ćelija. Pored toga, on učestvuje u transkipciji RN, sintezi DNK, vezivanju hormona ali i u koordinaciji i regulisanju ekspresije gena.

U zavisnosti od stadijuma diferencijacije, vrste tumora, ćeliskog ciklusa ili tipa ćelije, NMP može varirati u ćelijskom jedru. Kod malignih urotelijskih ćelija koncentracija NMP 22 može biti i 80 puta veća nego što je to slučaj u normalnim tkivima. Nakon ćelijske apoptoze, protein NMP 22 se olobađa u urinu.

NMP 22 test se izvodi u urinu i visoko je specifičan (70%). U ranim stadijumima bolesti, osetljivost NMP 22 testa je dvostruko veća u odnosu na citološke nalaze. Primera radi, studija sprovedena nad 200 pacijenata je pokazala da se citološkim nalazom urina u 57% dijagnostikovao tumor a NMP 22 testom u čak 86% slučajeva.

U cilju izbegavanja lažno pozitivnih rezultata NMP 22 testa, ispitivanja ne treba izvoditi kada:

  • Postoji akutna infekcija mokraćnih puteva
  • Postoji bubrežni kalkulus
  • Pacijent duže vreme ima strano telo u organizmu (npr. kateter)
  • Postoji prisutnost drugog urogenitalnog tumora NMP 22 test mora da se obavi nedelju dana pre ili najranije tri nedelje nakon bilo kog invazivnog postupka. Citoskopijom se uvek utvrđuju pizitivne vrednosti NMP 22. Dobijanje negativnog rezultata NMP 22 testa ukazuje na vrlo veliku verovatnoću odsustva urorelijalnog tumora jer on ima dobru negativnu prediktivnu vrednost (86-94%).

Uzorak: Urin(10ml)
Referentne vrednosti: ‹10.0 U/ml
Metoda: EIA