Osteoporoza

Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju, hronična bolest koštanog sistema, progresivnog toka. Karakteristika oboljenja je smanjenje mineralne gustine (mase) kosti i oštećenje strukture kosti, što smanjuje njenu čvrstinu, povećava fragilnost kostiju i sklonost za nastanak preloma. Najugroženiji su kičmeni pršljenovi i butna kost.

uvecan prikaz kosti kod osteoporoze

*Šta je osteoporoza?

Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju, hronična bolest koštanog sistema, progresivnog toka. Karakteristika oboljenja je smanjenje mineralne gustine (mase) kosti i oštećenje strukture kosti, što smanjuje njenu čvrstinu, povećava fragilnost kostiju i sklonost za nastanak preloma. Najugroženiji su kičmeni pršljenovi i butna kost.

To je “nema” bolest, počinje podmuklo, uglavnom bez simptoma i često je fraktura (prelom) prvi znak oboljenja. Zato je i zovu “tihi kradljivac kostiju”. Osim preloma kao simptomi ove bolesti mogu se javiti bol u kostima, pogrbljenost i gubitak telesne visine više od 4 cm.

*Šta je predstavlja prevenciju ove bolesti?

Kosti predstavljaju metabolički aktivno tkivo koje se konstantno remodeluje tokom života. Deo stare kosti biva resorbovan (razgrađen) i stvara se nova kost. Ovu ravnotežu održavaju različiti hormoni (PTH, kalcitonin, tiroidni hormoni, vitamin D, estrogeni, androgeni, kortizol, hormon rasta). Za pravilan razvoj kostiju, a kao jedan vid prevencije ove bolesti, značajna je pravilna ishrana u detinjstvu i mladosti, odnosno unošenje namirnica bogatih kalcijumom i vitaminom D, kao i izlaganje Suncu, a čega je potrebno pridržavati se i u odraslom dobu.

*Kako se deli osteoporoza?

Osteoporoza može biti primarna, sekundarna i senilna.

-Primarna osteoporoza se javlja kod velikog broja žena u menopauzi, zbog smanjenog lučenja hormona estrogena, koji deluje zaštitno na kosti.

-Sekundarna osteopoza se javlja kao posledica drugih oboljenja ili dugotrajne primene lekova koji izazivaju demineralizaciju kostiju.

-Senilna osteoporoza se javlja kod starijih osoba (oko 70-e godine života) i posledica je slabijeg metabolizma kalcijuma, a kod muškaraca i zbog smanjenog lučenja testosterona.

*Kada dolazi do gubitka koštanog tkiva?

Do gubitka koštanog tkiva dolazi kada razgradnja nadmaši stvaranje kostiju. Gubitak koštanog tkiva započinje kod oba pola oko 35-40 godine. Biohemijski parametri koji predstavljaju meru remodelovanja kostiju se mogu podeliti na markere resorpcije i markere formiranja kostiju. Uz ove markere se dodatno obavljaju testovi pri postavljanju dijagnoze za svakog individualnog pacijenta .

*Koje su metode za otkrivanje osteoporoze i kada se one preporučuju?

Najpouzdanja metoda za otkrivanje ove bolesti je koštana denzitometrija, odnosno merenje gustine koštane mase, kao i laboratorijski testovi.

Merenje gustine koštane mase i laboratorijski testovi se preporučuju:

–           svim ženama koje su ušle u menopauzu pre 45 godina života;

–           svim ženama u postmenopauzi mlađim od 65 godina;

–           svim ženama u postmenopauzi sa prelomima kosti;

–           muškarcima starijim od 70 godina sa kliničkom sumnjom na osteoporozu.

 

Za stanje i kvalitet koštanog tkiva, za postavljanje dijagnoze i praćenje terapije koriste se sledeći laboratorijski testovi i koštani markeri:

–           određivanje nivoa kalcijuma i fosfora;

–           alkalna fosfataza (ALP), marker formiranja kostiju;

–           vitamin D;

–           osteokalcin (OC),

–           kalcitonin;

–           parathormon (PTH)

–           beta Crosslaps (beta-CTx),

–           fragmenti prokolagena tip 1(total P1NP),

–           tartarat-rezistentna kisela fosfataza (TRAP).