PAPA test

Papanikolau test (PAPA test ili cervikalni citološki pregled) je jednostavna dijagnostička metoda kojom se može otkriti prisustvo abnormalnih (izmenjenih) ćelija u uzorku sekreta uzetog sa grlića materice. Ova procedura korisiti se u cilju skrininga, odnosno ranog otkrivanja karcinoma grlića materice u trenutku kada simptomi bolesti još uvek nisu prisutni.

ginekološki pregled

Procedura

Ovim testom se uzima mala količina sluzi prisutna na površini cervikalnog kanala. Ispitivanjem ovog uzorka se traga za prisustvom izmenjenih ćelija koje mogu ukazivati na HPV infekciju, koja ukoliko se blagovremeno ne leči, može dovesti do karcinoma grlića materice.

Sam test predstavlja neinvazivnu dijagnostičku metodu. Nakon aplikovanja spekuluma, ginekolog će štapićem na čijem je vrhu vata, rotirajućim pokretima uzeti bris iz cervikalnog kanala. Taj bris se zatim razmazuje na staklenu pločicu, fiksira i boji, nakon čega se pristupa mikroskopskom pregledu dobijenog preparata. Prilikom mikroskopskog pregleda preparata, analiziraju se morfološke karakteristike ćelija kako bi se otkrilo eventualno postojanje patohistoloških promena.

Nalaz se klasifikuje na sledeći način:

  • I grupa – nalaz je negativan uz prisustvo normalnih ćelija na kojima nema promena.
  • II grupa – nalaz je negativan ali se beleži prisustvo inflamatornih ćelija.
  • III grupa – nalaz je pozitivan i beleži se prisustvo suspektnih ćelija.
  • IV grupa – nalaz je pozitivan i beleži se prisustvo malog broja malignih ćelija.
  • V grupa – nalaz je pozitivan i beleži se veliki broj malignih ćelija.

Zašto je redovan PAPA test važan?

Rak grlića materice je četvrti najučestaliji oblik raka kod žena, a koji odnese više od 300 000 života godišnje širom sveta. Procenjuje se da na svaka dva minuta jedna žena umre od karcinoma grlića materice.

Prevencija i rana dijagnostika igraju ključnu ulogu u borbi protiv ove bolesti.

U cilju što preciznije dijagnoze, preporučuje se kombinovana metoda PAPA testa i kolposkopije (optička metoda posmatranja glića materice pomoću pokretnog mikroskopa). Kombinacijom ove dve metode postiže se gotovo stoprocentna tačnost u dijagnozi.

Kako se pripremiti za PAPA test?

Period u kome se izvodi PAPA test je bitan zbog preciznosti nalaza. Idealno je obaviti ga na sredini menstrualnog ciklusa kod žena koje nisu u menopauzi. Kod žena u menopauzi period uzorkovanja nema značajan uticaj na preciznost nalaza.

Kako bi se izbegao izmenjen nalaz, strogo se savetuje izbegavanje upotrebe vaginalnih irigatora i rastvora 24 sata pre uzorkovanja. Vaginalete i spermicidne kreme takođe treba izbegavati u istom periodu, a preporučuje se i uzdržavanje od seksualnih odnosa najmanje 24 sata pre uzimanja uzorka.

Kome se preporučuje PAPA test?

Preporučuje se da PAPA test prvi put treba uraditi 3 godine nakon prvog seksualnog odnosa ali svakako ne posle 21.godine. Učestalost naknadnih provera zavisi od nekoliko faktora.

Potrebno je raditi bris jednom u 3 godine ukoliko je žena između 21 i 29 godina starosti. Žene između 30 i 65 godina starosti takođe treba da rade bris svake 3 godine, odnosno svakih 5 ukoliko se vrši i test na prisustvo HPV infekcije.

Žene kod kojih je potrebna učestalija provera uključuju one pacijentkinje koje su već imale rak grlića materica bez obzira na efikasnost oporavka. U ovu grupu takođe spadaju i žene koje su zaražene HIV-om ili su bile izložene dietilstilbestrolu pri rođenju. Dietilstilbestrol je hormonski preparat koji nepovoljno utiče na ženski fetus pa se tako smatra da kod žena čije su majke konzumirale ovaj preparat tokom trudnoće postoji povećan rizik od raka grlića materice.

Hemioterapija, transplantacija organa i dugoročna upotreba steroida su dodatni faktori rizika jer podrazumevaju oslabljenu imunološku funkciju i nemoć organizma da se izbori sa HPV infekcijom ukoliko do nje dođe. Sve to za posledicu može imati rak grlića materice pa se savetuje pojačana kontrola u tim slučajevima, a njenu učestalost preporučuje izabrani ginekolog.

U cilju prevencije i rane dijagnostike raka grlića materice, u prostorijama Aqualab laboratorija možete dobiti pouzdane rezultate analize PAPA brisa.