ROMA vrednosti

ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) je matematički izračunata verovatnoća (rizika) za karcinom jajnika kod žena kod kojih je istovremeno izmerena koncentracija biomarkera (HE4) i Karcinoembrionalnog antigena 125 (CA 125) u krvi.

ROMA vrednosti

Šta predstavlja ROMA vrednost?

ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) je matematički izračunata verovatnoća (rizika) za karcinom jajnika kod žena kod kojih je istovremeno izmerena koncentracija biomarkera (HE4) i Karcinoembrionalnog antigena 125 (CA 125) u krvi. Algoritam izračunat iz vrednosti HE4 i CA125, pokazuje status menopauze kod žena kao i rizik za kancer  jajnika. Po osnovi ROMA indeksa procenjuje se rizik da li pacijentica boluje od karcinoma jajnika, odnosno pacijentice se svrstavaju u grupu niskog ili visokog rizika za oboljenje od karcinoma jajnika.

 

Najletalnije vrste tumora kod žena

Karcinomi jajnika I endometrija ubrajaju se u najletalnije vrste tumora.

Prognoza se, međutim, bitno popravlja postavljanjem rane tačne dijagnoze i što ranijim započinjanjem lečenja.

Endometrioza –  simptomi i uzroci oboljenja

Endometrioza je benigna bolest kod žena, kod koje se mali delovi endometrijuma, unutrašnjeg tkiva materice, mogu pronaći izvan materice, gde im inače nije mesto.  Najčešće se ti delovi endometrijuma nalaze na trbušnoj maramici zidova male karlice, jajniku, gde formiraju takozvane ciste na jajovodu, mokraćnoj bešici, crevima, ali i na udaljenim organima (pluća, oko).

Simptomi endometrioze su bolne menstruacije, bolovi pri polnom odnosu, poremećaj menstrualnog ciklusa u vidu krvarenja između menstruacija i preobilna krvarenja.

 Najčešće se javlja u reproduktivnom dobu, između 25 i 35 godina.

Uzroci oboljenja endometrioze

 Povećan rizik za nastanak endometrioze imaju žene koje su :

  • prvu menstruaciju dobile pre 12-e godine
  • čiji su ciklusi kraći od 27 dana i traju duže od 7 dana
  • koje nisu koristile kontracepciju
  • koje su odložile rađanje posle 30-e godine
  • koje imaju urođene anomalije ginekoloških organa
  • koje koriste tampone za vreme menstruacije ili imaju odnose za vreme menstruacije
  • koje imaju genetske predispozicije