S protein i njegova uloga u imunizaciji protiv SARS-CoV-2

U Srbiji, kao i u celom svetu, aktuelna je tema vakcinacije protiv koronavirusa. Upravo iz ovog razloga, Aqualab vam dostavlja informacije koje su važne u izboru odgovarajućeg serološkog testa.

koronavirus i s protein

SARS-CoV-2 pripada rodu Beta-coronavirusa, koji uzrokuje globalni akutni respiratorni sindrom u ljudskoj populaciji od decembra 2019.godine.

Koronavirus sadrži četiri strukturna proteina, uključujući:

  • S protein – “spike” (zadužen za vezivanje virusa za receptore na ćelije domaćina),
  • E protein – “envelope” koji spada u proteine omotača virusa i ima zaštitnu funkciju),
  • M protein (koji se nalazi na membrani koja okružuje virusnu česticu),
  • N protein (poznatiji kao nukleopkapsidni protein koji učestvuje u izgradnji omotača i nalazi se neposredno uz genetički materijal virusa).

Detaljnim ispitivanjima je utvrđeno da organizam u sklopu odbrane protiv infekcije korona virusa stvara IgG antitela na različite proteine virusa (najčešće na S protein (“spike”) i nukleokapsid (N), ali u određenoj meri i na omotač virusa E (“envelope”) i membranu virusa (M)).

Imajući u vidu činjenicu da je uloga S proteina ta da omogući vezivanje i ulazak virusa u ćeliju, antitela koja su usmerena na ovu komponentu virusa imaju i najznačajniju ulogu u borbi organizma protiv virusa.

Zbog ovoga je većina dostupnih vakcina i formulisana tako da stimuliše sintezu IgG antitela usmerenih na S protein.

Vakcine koje se trenutno nalaze na našem tržištu i koje očekujemo (Pfizer-Biontech, Sputnjik V, Moderna, AstraZeneca) imaju ovakav mehanizam delovanja.

Nakon primene ovih vakcina, organizam stvara samo ovu vrstu antitela i njihova efikasnost se može proveriti isključivo određivanjem IgG At na S protein. U slučaju testiranja antitela na druge proteine SARS-Cov-2 virusa, test će kod vakcinisanih biti negativan (npr. test koji detektuje IgG antitela usmerena protiv nukleokapsida).

Zašto je važan S protein?

S protein potpomaže ulazak virusa u ćelije domaćina tako što se prvo veže za receptore domaćina preko receptor-vezujućeg domena (RBD).

Zbog toga je neophodno definisati RBD u SARS-CoV-2 S proteinu, kao najpogodniju metu za razvoj i vakcina, a time i inhibitora vezivanja virusa, tj. neutrališućih antitela.

Nivo zaštitnog imuniteta kao i njegovo trajanje u širokoj populaciji i u određenim populacionim grupama pomaže u odluci o daljem lečenju pacijenata.

Važno je napomenuti da u našim laboratorijama možemo ponuditi dva testa za detekciju antitela na S ili spike protein:

  1. VIDAS SARS-CoV-2 IgG (kvalitativan test);  cena: 2000 dinara.
  2. MAGLUMI® SARS-CoV-2 S-RBD IgG – novi test u nasim laboratorijama( kvantitativan test);  cena: 2000 dinara.