Streptokoke

Porodici streptokoka pripadaju brojne vrste bakterija, među kojima ima onih koje predstavljaju normalnu mikrobiotu, ali i onih koje izazivaju širok spektar oboljenja ljudi i životinja. To su Gram pozitivne koke, tipično raspoređene u vidu lanaca. Najveći medicinski značaj imaju: Streptococcus pyogenes (Beta hemolitički streptokok grupe A), Streptococcus agalactiae (Beta hemolitički streptokok grupe B, GBS), Streptococcus pneumoniae (pneumokok) i Enterococcus spp.

Šta je Streptococcus pyogenes?

Streptococcus pyogenes je dobio ime od grčkih reči koje znače ,,onaj koji stvara gnoj’’.

 

Bolesti i simptomi koje izaziva Streptococcus pyogenes

Patogen je samo za čoveka i izaziva tri grupe oboljenja:

  • gnojna
  • toksična
  • poststreptokokne sekvele.

Respiratorne infekcije izazvane ovom bakterijom prenose se kapljičnim putem, i to nešto češće u jesen i zimu, a posebno u kolektivima sa malom decom. Izvor infekcije može da bude oboleo čovek ili kliconoša. Kožne infekcije se prenose direktnim kontaktom na mestu mikrotrauma, ali je moguće i prenošenje preko predmeta kontaminiranih ovom bakterijom, što može biti slučaj kod kozmetičkih tretmana.

Gnojna angina je infekcija krajnika i najčešća je među decom predškolskog i školskog uzrasta, ali se može javiti u svim životnim dobima. Javlja se izrazito jak bol u grlu, otežano gutanje, povišena temperature, a mogu se javiti i okom vidljivi gnojni čepići.

Impetigo je lokalizovano kožno oboljenje koje karakteriše pojava pojedinačnih gnojanica na koži, koje se vremenom mogu stapati.

Erizipel ili crveni vetar predstavlja akutnu infekciju kože kod koje se javlja crvenilo, otok i bol, praćeno povišenom temperaturom i groznicom.

Šarlah je toksemična manifestacija infekcije  Beta hemolitički streptokokom, najčešće  grupe A, i karakteriše ga pojava tačkastog crvenila sluzokože mekog i tvrdog nepca, a potom i kože. Najčešće se javlja u dečijoj populaciji i udružen je sa prisutnom gnojnom anginom.

Poststreptokokne sekvele predstavljaju poznu komplikaciju gnojne angine koja se javlja nekoliko nedelja posle preležane bolesti, i može se manifestovati promenama na srcu i zglobovima, kao i pojavom akutnog glomerulonefritisa. Horea minor predstavlja jednu od manifestacija reumatske groznice i karakteriše se neurološkim ispadima.

Dijagnostika

Dijagnoza se postavlja direktnom bakteriološkom izolacijom bakterije iz brisa grla, odnosno kože. Moguća je i detekcija bakterije korišćenjem brzog antigenskog testa, dok se kod poststreptokoknih sekvela utvrđuje prisustvo antistreptolizinskih O antitela (ASO).

Penicilin je lek izbora u lečenju ovih infekcija, ali se mogu primenjivati i drugi antibiotici.

Šta je Streptotoccus agalactiae?

Streptococcus agalactiae kolonizuje, ali i izaziva infekcije i kod čoveka i kod životinja. Prvi put je opisan kao izazivač mastitisa kod krava, kod kojih dolazi do prestanka lučenja mleka, po čemu je dobio ime.

 

Bolesti i simptomi koje izaziva Streptotoccus agalactiae

Kod žena se javlja kao prolazna ili trajna kolonizacija genitalnog trakta, i najčešće ne dolazi do ispoljavanja simptoma. Kod trudnica može da izazove infekcije rana od carskog reza i epiziotomije, kao i urinarne infekcije.

Od značaja je prelazak bakterije na plod neposredno pre, odnosno tokom porođaja, što može dovesti do ozbiljnih posledica kod novorođenčeta. Ukoliko dođe do infekcije ploda, može se javiti rana ili kasna neonatalna bolest, koje se mogu ispoljavati upalom pluća, zapaljenjem moždanih ovojnica ili sepsom novorođenčeta i praćena je visokom stopom smrtnosti.

 

Dijagnostika

Kod trudnica između 35. i 37. nedelje trudnoće preporučuje se uzimanje vaginalno-rektalnog brisa, nakon čega se standardnim bakteriološkim procedurama detektuje prisustvo ove bakterije. Kod ostalih infekcija izazvanih ovom bakterijom vrši se uzimanje briseva sa suspektnih regija (vulve, vagine, grlića materice…)

Penicilin se smatra lekom izbora u terapiji ima uzak spektar delovanja i ne indukuje razvoj rezistencije, a kod pacijenata alergičnih na penicilinske preparate mogu se primenjivati i drugi antibiotici.

 

Šta je Streptococcus pneumoniae?

Streptococcus pneumoniae (pneumokok) je Gram pozitivna koka poređana u parovima i patogen je samo za čoveka.

 

Bolesti i simptomi koje izaziva Streptococcus pneumoniae

Prenosi se kapljičnim putem i u ranom detinjstvu dolazi do kolonizacije sluzokože nosa ovom bakterijom, prenošenje je najčešće u zimskim mesecima. Na infekciju ovom bakterijom su posebno osetljiva deca do dve godine, kao i osobe sa hroničnim bolestima, osobe bez slezine, kao i stariji od 65 godina.

Izaziva gnojna zapaljenja gornjih respiratornih puteva, zapaljenje pluća, srednjeg uha, ali može dovesti i do zapaljenja moždanih ovojnica.

 

Dijagnostika

Dijagnostika se vrši bakteriološkom detekcijom bakterije iz brisa ili aspirata nosa.

U lečenju infekcija izazvanih pneumokokom primenjuju se antibiotici na koje je izolovani soj osetljiv, a za prevenciju invazivnih oblika bolesti primenjuje se vakcina kod osetljivih grupa stanovništa.

 

Šta je Enterococcus spp.?

Enterococcus spp. je normalan deo fiziološke mikrobiote debelog creva, ali može da izazove oportunističke infekcije, i to najčešće urinarne infekcije, kao i infekcije rana.

Detekcija se vrši direktnom izolacijom bakterije iz biološkog materijala, a lečenje se sprovodi na osnovu ispitivanja osetljivosti na antibiotska sredstva, jer je urođeno rezistentan na više grupa lekova.

 

dr Nenad Ranđelović