Veliki kašalj

Veliki kašalj (Pertusis) je zarazno oboljenje koje izazivava aerobna, gram negativna, asporogena nepokretna bakteriija oblika bacila ili kokobacila koja pripada porodici Alcaligenaceae.

Veliki kašalj

 

Veliki kašalj (Pertusis) je zarazno oboljenje koje izazivava aerobna, gram negativna, asporogena nepokretna bakteriija oblika bacila ili kokobacila koja pripada porodici Alcaligenaceae. U ovoj porodici se nalazi 9 vrsta od kojih su 3 značajne za humanu medicinu. Bordetella pertussis, Bordetella parapertusis i Bordetella brochiseptica. Veliki kašalj izaziva Bordetella pertussis i  ovo oboljenje je od posebnog značaja kod dece.

Kako se veliki kašalj prenosi?

Domaćin bakterije Bordetella pertussis je čovek. Izvor infekcije je obolela osoba (obično dete) koja tokom bolesti izbacuje bakterije u spoljašnju sredinu aerosolom (sitnim kapima tečnosti iz gornjih disajnih puteva koje se izbacuju u vazduh) nastalim tokom kašlja. Bakterija se prenosi udisanjem infektivnog aerosola. Bolest je veoma zarazna, može se javiti u visokom procentu kod osetljivih osoba koje su u bile izložene bakteriji.

 

Koji su simptomi velikog kašlja?

Inkubacioni period kod ove bolesti traje od 4 do 21 dan. Razvoj bolesti tipično prolazi kroz  tri stadijuma.

U prvom stadijumu simprtomi su slični ostalim respiratornim infekcijama i to su najčešće kijavica,crvenilo očiju (iritaciju konjuktiva), umeren kasalj i blagu groznicu.

Tokom drugog stadijuma osoba je najzaraznija i bolest se nesmetano širi. Ovaj stadijum se karakteriše kašljem (paroksizmima) koji ima tipičan zvuk i javlja se u epizodama (napadima) između kojih se oboleli bori za dah. Drugi propratni simptomi mogu biti povraćanje nakon napada kašlja, kao i tačkasta krvarenja u konjutivama. Drugi stadijum može trajati i do 6 nedelja. Težina i učestalost napada se smanjuje kako vreme prolazi i kako bolest napreduje u treći stadijum koji može trajati nedeljama, ili mesecima. Kod odojčadi i male dece se može javiti apnea koja podrazumeva gubitak daha (prestanak disanja) i posledični gubitak svesti deteta.

Simptomi kod odraslih su nešto blaži zbog imuniteta nastalog vakicnacijom ili prethodno preležanom bolešću.

Kako se dijagnostikuje?

Dijagnoza velikog kašlja se postavlja na osnovu anamneze, epidemioloških podataka i laboratorijskih analiza.

Laboratorjska dijagnostika se zasniva na otkrivanju prisustva bakterije u uzorku dobijenom uzimanjem nazofaringelanog brisa, ili dokazivanjem prisustva antitela u krvi pacijenta (serološke analize).

Bordetella pertussis se može detektovati PCR metodom. Ovo je visoko specifična i vrlo osetljiva metoda dokazivanja prisustva DNK bakterije u uzorku. U Aqualab laboratoijama, kao i svim Family Medica ordinacijama, se može izvršiti testiranje na prisustvo Bordetelle pertussis. Kao uzorak se koristi nazofaringealni ili orofaringealni bris.

U kasnim fazama bolesti kada se više ne može dokazati prisustvo bakterije PCR testom preporučuje se primena seroloških testova. Posebno se ova metoda savetuje prilikom postavljanja dijagnoze kod vakcinisanih i odraslih koji imaju blaži oblik bolesti. Da bi se adekvatno tumačili rezultati ovih analiza neophodno je uraditi merenje iz najmanje dva uzorka seruma. Uzorke treba dati u razmaku od dve nedelje kako bi bilo moguće uočiti značajan porast nivoa antitela.

 

Lečenje

Terapija podrazumeva primenu antibiotika i simptomatske terapije, čiju dužinu trajanja određuje odabrani lekar. Ukoliko ne dolazite iz ustanove u kojoj se lečite, ispoljavate simptome ili sumnjate da ste oboleli od velikog kašlja, postoji mogućnost zakazivanja pregleda u nekoj od poliklinika i ordinacija Family Medica, koje rade u sklopu našeg sistema.
Prevencija infekcije bakterijom Bordetella pertussis se sprovodi aktivnom vakcinacijom koja je obavezna