Virus Zapadnog Nila

Virus Zapadnog Nila (West Nile) je stigao i u Srbiju. Za sada registrovano više obolelih osoba na teritoriji Beograda i Pančeva. Aqualab laboratorije, kao i uvek, pomažu našim korisnicima da što lakše dođu do specifičnih i pouzdanih laboratorijskih analiza koje su bitne u daljoj dijagnostici oboljenja.

Virus Zapadnog Nila pripada arbo virusima iz familije Flaviviridae (rod Flavivirus). Iz iste grupe su od ranije poznati i drugi virusi (virus  žute groznice, Dengue i virus  St.Louis encephalitis). Najveći broj infekcija ovim virusima karakterističan je za tropska i suptropska područja. Virus Zapadnog Nila se prenosi ujedom zaraženog komarca i to rodova Aedes, Anopheles i Culex. Komarci se zaraze preko najčešćih nosioca ovog virusa-ptica, a posle inkubacionog perioda od 10-15 dana mogu da prenesu infekciju. Najveći broj inficiranih osoba ovim virusom je registrovan tokom toplog vremena, kada su komarci najaktivniji.

Simptomi:

Inkubacioni period može dosta da varira i kreće se od 2-14 dana. Oko 90% svih infekcija virusom Zapadnog Nila prolazi asimptomatski. Kod manjeg procenta bolesnika, oko 10%, mogu da se jave teži ili teški oblici oboljenja: glavobolja, groznica, kožni osip sa crvenilom, znojenje, slabost organizma, bolovi u zglobovima. Simptomi su slični simptomima gripa i uglavnom spontano prolaze za 7 dana. Retko se javljaju i gastrointestinalni poremećaji, praćeni mučninom i povraćanjem. Kod 1% osoba inficiranih virusom Zapadnog Nila oboljenje se komplikuje neurološkim poremećajima, kao što je encefalitis, meningoencefalitis ili meningitis.