Health visiting service

AQUALAB health visiting service
Patronažna služba Aqualab
Aqualab laboratorije pored uzorkovanja biološkog materijala u samim laboratorijama, po potrebi obavljaju i patronažu (dolazak na željenu adresu). Patronažu je potrebno zakazati dan ranije, ili istog dana ako su u pitanju hitni pacijenti. Aqualab tim unutar patronažne službe je dostupan sedam dana u nedelji. Uzorkovanje putem patronaže odnosi se na sve pacijente koji nisu u mogućnosti da dođu do laboratorija Aqualab. Prednost ovog načina rada odnosi se na:
  • sve pacijente koji žele da ostanu u udobnosti kućnog doma ili poslovnog prostora.
  • smanjenje rizika oboljevanja usled kontakta sa drugim obolelima (značajno u periodima epidemija korone i gripa, kod i kod male dece).
  • maksimalnu uštedu vremena pacijenta zbog ugovaranja uzorkovanja u terminu koji se najviše uklapa u njihove dnevne obaveze (dolazak patronažne službe u unapred zakazano vreme).
  • izbegavanje fizičkog dolaska u laboratoriju (bolesni, stari, slabo pokretni, nepokretni pacijenti) kako bi se smanjilo čekanje u redu kao i izbegavanje dodatnih napora kod ovih pacijenata.
Pored redovnih biohemijskih, mikrobioloških i drugih analiza u patronaži se mogu uzeti uzorci krvi na SARS COV 2 antitela (služi za detekciju antitela klase IgA, IgM i IgG u serumu), koji imaju veliku senzitivnost i specifičnost:
  • IgA antitela se mogu detektovati već od prvog dana od početka simptoma. Postoji povezanost težine kliničke slike i SARS-CoV-2 specifičnog IgA imunog odgovora, pa se smatra da su IgA antitela važan dijagnostički prognostički marker.
  • Test SARS COV 2 IgM je optimalno raditi oko 5 do 7 dana od mogućeg kontakta ili pojave prvih simptoma – ranije može da da lažno negativan nalaz!
  • Test SARS COV 2 IgG ima smisla raditi ako je prošlo najmanje 3 nedelje od mogućeg kontakta ili pojave simptoma. Ova antitela se mogu detektovati 3 do 6 meseci nakon kontakta ili pojave simptoma (velike su individualne varijacije).
U toku patronaže se poštuju isti standardi kvaliteta usluga, kao da pacijenti dolaze u neku od naših laboratorija. Rezultate ispitivanja prosleđujemo u najkraćem mogućem roku, u skladu sa vašim zahtevom, lično ili putem e-mail-a office@aqualab.rs.