Biohemija

HEMATOLOGIJA I MARKERI ZAPALJENJA

HEMATOLOGIJA ( KOMPLETNA KRVNA SLIKA )

1Eritrociti

Eritrociti (Red Blood Cell, RBC), crvena krvna zrnca, najbrojnije ćelije, osnovna uloga je da prenose kiseonik od pluća do tkiva.
HEMOGLOBIN (Hb)- „krvna boja“, vezuje kiseonik i doprema ga do tkiva.
HEMATOKRIT (Htc) - zapreminski udeo eritrocita u jedinici pune krvi.
MCV (Mean Corpuscular Volume) - prosečna zapremina eritrocita.
MCH (Mean Concentration Haemoglobine) - srednji sadržaj hemoglobina u eritrocitu.
MCHC (Mean Cell Hemogobine Concentration) - srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitima.
RDW (Red Distribution Width) - raspodela eritrocita po zapremini.

Uzorak: eK
Metoda: FCM
Vreme izdavanja: 1h

2Trombociti
Trombociti (PLT), krvne pločice - omogućavaju zajedno sa drugim faktorima koagulacije zaustavljanje krvarenja posle povrede krvnog suda. MPV (Mean Platelet Volume) - prosečna zapremina trombocita PCT (Platecrit) - zapreminski udeo trombocita u jedinici pune krvi PDW (Platelet Distribution Width) - raspodela eritrocita po zapremini. Uzorak: eK Metoda: FCM Vreme izdavanja: 1h
3Laukociti

Leukociti (White Blood Cell, WBC) - bela krvna zrnca, predstavljaju odbranu organizma. Povećani su u slučaju infekcija, zapaljenskih procesa, leukemija, malignih bolesti i dr. Neka fiziološka stanja kao što su trudnoća, fizički napor, obilan obrok i stres dovode do blagog porasta broja leukocita. Smanjen broj leukocita sreće se kod terapije citostaticima, virusnih infekcija i nekih naslednih bolesti.

LEUKOCITARNA FORMULA predstavlja međusobni odnos pojedinih vrsta leukocita i njihov relativni brojčani odnos: Neutrofilni segmentirani granulociti – u akutnim bakterijskim infekcijama javlja se povećan broj leukocita sa povećanim procentom neutrofilnih granulocita. Limfociti - kod virusnih infekcija broj leukocita se smanjuje uz povećanje procenta limfocita, kod dece fiziološki preovlađuju. Eozinofilni granulociti – povećan broj se javlja kod infekcija nekim bakterijama i parazitima, alergijskih stanja, psorijaze, gastrointestinalnih bolesti. Bazofilni granulociti - povećan broj se sreće kod preosetljivosti na lekove, hipotireoze, infekcija virusom gripa i varičele. Monociti - povećan broj monocita javlja kod infektivne mononukleoze.

Uzorak: eK
Metoda: FCM
Vreme izdavanja: 1h

Krv igra ključnu ulogu u zdravlju čoveka. Ona služi za prenos vitalnih supstanci u organizmu, uključujući kiseonik i hranljive materije. Njom se takođe regulišu kiselost i balans vode u organizmu, a to sveukupno, čini da krv bude na prvoj liniji odbrane od mogućih bolesti.

Hematologija - grana interne medicine - bavi se upravo ispitivanjem krvi i lečenjem oboljenja izazvanih poremećajem krvne slike u koje ubrajamo blaža oboljenja, poput anemije, do teških oboljenja, poput leukemije.

Hematologija izučava poremećaje hemostaze, anemije, kao i akutne i hronične mijeloproliferativne i limfoproliferativne bolesti.

Kod zdrave osobe, u krvi su prisutne funkcionalno sposobne ćelije: trombociti, leukociti i eritrociti. Svaka od ovih ćelija ima svoju jedinstvenu funkciju. Trombociti su važni u primarnoj i sekundarnoj hemostazi, eritrociti su zaduženi za transport materija i gasova u organizmu (prvenstveno kiseonika i ugljen-dioksida), dok su leukociti najbitniji u odbrani organizma od bakterija i virusa.

Hematologu se treba obratiti ukoliko postoje neki od sledećih simptoma: nesvestice, učestale glavobolje, opšta mišićna slabost i brzo umaranje pri fizičkom naporu, zamućen vid, gubitak apetita i gubitak težine, uvećanje limfnih žlezda, bol u predelu rebara ili donjeg dela leđa, promena na koži nastalih usled izmenjenog stanja krvnih sudova (tačkaste mrlje i podlivi, modrice) ili pojačano znojenje.

Cilj hematoloških ispitivanja je da otkrije razlog mogućeg disbalansa u krvnim ćelijama i njihovoj funkcionalnosti. Bilo kakvo odstupanje od normalnih vrednosti smatra se pokazateljem abnormalnosti koje može biti blažeg ili težeg oblika.

Shodno tome, kada se primeti povišen broj belih krvnih zrnaca (leukocita), često se sumnja na postojanje infekcije. Povišen broj eritrocita može ukazivati na plućnu fibrozu ili neko drugo oboljenje koje sprečava dotok kiseonika, dok povišen broj trombocita može ukazati na prisustvo malignog oboljenja.

Zahvaljujući vrhunskoj laboratorijskoj opremi, savremenim reagensima i našem stručnom timu, Aqualab laboratorije pružaju visokospecifične hematološke analize, koje mogu biti od presudnog značaja u ranoj dijagnostici oboljenja i njihovom lečenju.

aqualab biohemija

MARKERI ZAPALJENJA

1C-reaktivni protein, CRP

CRP je protein akutne faze i ima veoma važnu ulogu u dijagnostici zbog brzog i značajnog odgovora na veliki broj inflamatornih stanja i bolesti. Nivo ovog proteina se značajno povećava nakon infarkta miokarda, stresa, trauma, infekcija, operacija i neoplastičnih proliferacija. Koncentracija u krvi se povećava u roku od 24-48h, može da bude i do 2000 puta veća od normalne. Naročito je važno pratiti koncentraciju CRP za vreme akutne faze bolesti. Njegova koncentracija pada brzo nakon uklanjanja uzroka inflamacije (kratko poluvreme života, oko 20h). Kao najosetljiviji reaktant akutne faze služi za dijagnozu, diferencijalnu dijagnozu i praćenje svih stanja koja su inflamatornog karaktera. CRP visoke osetljivosti (high-sensitivity C-reactive protein, hsCRP) je kvantitativan test za detekciju vrlo niskih koncentracija CRP u krvi. hsCRP je primenjuje kao marker rizika za kardiovaskularna oboljenja. Za procenu rizika određivanje hsCRP se obično kombinuje sa lipidnim profilom.

Uzorak: eKS, eK
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 3h

2Prokalcitonin

Prokalcitonin (PCT) je biomarker koji pokazuje veću specifičnost od ostalih proinflamatornih markera (citokina) u prepoznavanju bakterijskih infekcija. Poluživot je oko 24h i iz tog razloga se koncentracije normalizuju vrlo brzo uz oporavak pacijenta. Predstavlja inovativni, rani i visokospecifični marker koji podržava ranu dijagnozu i kliničku odluku koja ima direktnog efekta na pravovremenu terapiju teško obolelih.

Uzorak: S
Metoda: ECLIA
Vreme izdavanja: 3h

3Sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita podrazumeva brzinu taloženja eritrocita pod dejstvom sile zemljine teže u krvi kojoj je dodavanjem antikoagulantnog sredstva sprečeno zgrušavanje. Brzina taloženja eritrocita zavisi od njihovog broja i veličine, odnosa količine belančevina (albumin/globulini), od koncentracije fibrinogena, koncentracije jona, koncentracije holesterola. Takođe zavisi i od oblika eritrocita i njihovog površinskog napona. Na osnovu brzine taloženja eritrocita ocenjuje se postojanje oboljenja i prognozira njegov razvoj.

Uzorak:cK
Metoda: ručna
Vreme izdavanja: 1h

4Retikulociti

Retikulociti su mladi eritrociti koji sadrže ostatke RNK (ribonukleinske kiseline). Broj retikulocita odražava sposobnost koštane srži da stvara zrele eritrocite. Određivanje se vrši u cilju procene aktivnosti kostne srži kod anemija i drugih hematoloških stanja ili bolesti.

Uzorak:eK
Metoda: eK
Vreme izdavanja: 2h

5Methemoglobin (Met-Hb)
Opšte: Methemoglobin (Met-Hb) sadrži trovalentno gvožđe (feri jon) i ne može transportovati kiseonik. Uzrok methemoglobinemije je najčešće unos lekova ili toksičnih supstanci. Methemoglobinemija se obično prepoznaje kad cijanoza postane vidljiva, a sam uzorak krvi ima tamno braon boju, koja se ne gubi pri mešanju. U eritrocitima se uočavaju Heinz-ova telašca.

Uzorak:cK
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 14 dana