• BIOHEMIJA
  • HEMATOLOGIJA I MARKERI ZAPALJENJA
   • Kompletna krvna slika 3 part diff 250.00 din
   • Kompletna krvna slika 5 part diff 300.00 din
   • Leukocitarna formula 200.00 din
   • Leukociti (WBC) 200.00 din
   • Eritrociti (RBC) 200.00 din
   • Trombociti (PLT) 150.00 din
   • Retikulociti 200.00 din
   • Eozinofili u brisu nosa 450.00 din
   • Methemoglobin (Met-Hb) 2100.00 din
   • Sedimentacija eritrocita 150.00 din
   • C-reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) 550.00 din
   • C-reaktivni protein (CRP)-POCT metodom 650.00 din
   • Prokalcitonin 2500.00 din
  • KOAGULACIJA
   • Vreme krvarenja 140.00 din
   • Vreme koagulacije 140.00 din
   • Fibrinogen 200.00 din
   • Protrombinsko vreme 300.00 din
   • Protrombinsko vreme-POCT metodom 500.00 din
   • Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) 300.00 din
   • Trombinsko vreme (TT) 300.00 din
   • D-dimer 1800.00 din
   • Lupus antikoagulans (LA) 1300.00 din
   • Lupus ćelije 1000.00 din
   • Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) 2400.00 din
   • Antitrombin III (AT-III) 2000.00 din
   • Protein C, aktivnost 3000.00 din
   • Protein S, antigen, slobodni 3200.00 din
   • Rezistencija na aktivirani protein C (APCR) 2500.00 din
  • DIJABETES
   • Glukoza 100.00 din
   • Glukoza (kapilarno)-POCT metodom 125.00 din
   • Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g 900.00 din
   • Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 50g 600.00 din
   • Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 100g 850.00 din
   • Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) 850.00 din
   • Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza (G6PD) 4200.00 din
   • Galaktoza-1-fosfat 4000.00 din
   • Piruvat 3500.00 din
   • Fruktozamin 600.00 din
   • C-peptid 1000.00 din
   • Insulin 1000.00 din
   • Antitela na insulin 1500.00 din
   • Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline (GAD) 2500.00 din
   • Antitela na insulinske receptore IgA, IgG - insulinska rezistencija (RIA) 2 x 12500.00 din25000.00 din
   • Antitela na insulinske receptore IgA, IgG - insulinska rezistencija (BLOT) 2 x 2300.00 din4600.00 din
   • Antitela na tirozin fosfatazu (IA-2) 2000.00 din
   • Antitela protiv pankreasnih ostrvaca (ICA) 2000.00 din
  • BIOHEMIJA
   • Urea 140.00 din
   • Kreatinin 140.00 din
   • Mokraćna kiselina 140.00 din
   • Bilirubin, ukupni 140.00 din
   • Bilirubin, direktan 140.00 din
   • Žučne kiseline 3800.00 din
   • Albumin 140.00 din
   • Proteini, ukupni 140.00 din
   • Elektroforeza proteina 900.00 din
   • Krioglobulini 1100.00 din
  • LIPIDNI STATUS
   • Holesterol 150.00 din
   • Holesterol HDL 150.00 din
   • Holesterol LDL 150.00 din
   • Trigliceridi 150.00 din
   • Faktor rizika (holesterol/holesterol HDL) 1.00 din
   • Indeks ateroskleroze (holesterol LDL/holesterol HDL) 1.00 din
   • Elektroforeza lipoproteina 5200.00 din
   • Apolipoprotein A-I (Apo A-I) 500.00 din
   • Apolipoprotein B (Apo B) 500.00 din
   • Apolipoprotein E (Apo E) 2200.00 din
   • Lipoprotein (a) (Lp (a)) 1000.00 din
   • Lipoprotein X (Lp X) 2200.00 din
   • Homocistein 2250.00 din
  • ENZIMI
   • Alanin aminotransferaza (ALT) 140.00 din
   • Aspartat aminotransferaza (AST) 140.00 din
   • Arilsulfataza A 3700.00 din
   • Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT) 4200.00 din
   • Hitotriozidaza + Heksozaminidaza 15000.00 din
   • Holinesteraza (ChE) 500.00 din
   • Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) 1500.00 din
   • Kisela fosfataza prostatična 250.00 din
   • Kisela fosfataza ukupna250.00 din
   • Pankreasna elastaza 14300.00 din
   • Lipaza 450.00 din
   • Amilaza, makro (Makroamilaza) 1800.00 din
   • Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) 450.00 din
   • Laktat dehidrogenaza (LDH) izoenzimi 5000.00 din
   • Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) 400.00 din
   • Laktat dehidrogenaza (LDH) 150.00 din
   • Kreatin kinaza, izoenzim CK-3 (CK-MM) 5200.00 din
   • Kreatin kinaza, izoenzim CK-1 (CK-BB) 5200.00 din
   • Kreatin kinaza (CK) 250.00 din
   • Alkalna fosfataza (ALP) 140.00 din
   • Gama-glutamiltransferaza (GGT) 140.00 din
  • ANEMIJE
   • Gvožđe 200.00 din
   • Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) 200.00 din
   • Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC)200.00 din
   • Transferin 700.00 din
   • Saturacija transferina850.00 din
   • Haptoglobin 800.00 din
   • Feritin 1000.00 din
   • Folna kiselina 1000.00 din
   • Metilmalonska kiselina 12500.00 din
   • Holotranskobalamin (holoTC) 6000.00 din
   • Eritropoetin 3000.00 din
   • Elektroforeza hemoglobina 5200.00 din
   • Antiparijetalna antitela 1500.00 din
   • Antitela na unutrašnji faktor (intrisična at) 2300.00 din
  • SRČANI MARKERI
   • Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) 400.00 din
   • Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) mass 2000.00 din
   • Troponin T, visoko osetljivi (hsTnT) 1200.00 din
   • Troponin I (TnI) 1200.00 din
   • Mioglobin 1450.00 din
   • Mioglobin u urinu 2600.00 din
   • Pro natriuretski peptid B tipa (pro BNP) 3300.00 din
   • Antisrčana antitela 3550.00 din
   • Antitela na miozin 2300.00 din
   • Antitela na sarkolemu2300.00 din
  • MIKROELEMENTI
   • Bikarbonati 200.00 din
   • Fosfor, neorganski 140.00 din
   • Gvožđe u punktatu jetre 2500.00 din
   • Hloridi 140.00 din
   • Kalcijum, ukupni 140.00 din
   • Kalcijum, jonizovani 350.00 din
   • Kalijum 140.00 din
   • Magnezijum 140.00 din
   • Natrijum 140.00 din
   • Osmolalnost 1500.00 din
   • Arsen 3900.00 din
   • Bakar 600.00 din
   • Bakar (AAS) 2500.00 din
   • Bakar u punktatu jetre 2500.00 din
   • Cink 750.00 din
   • Cink (AAS) 3000.00 din
   • Olovo 3300.00 din
   • Hrom 3500.00 din
   • Jod 12500.00 din
   • Selen3500.00 din
   • Živa 3000.00 din
  • HORMONI
  • Tiroidni hormoni
   • Reverzni T32000.00 din
   • Trijodtironin, ukupan (T3) 550.00 din
   • Trijodtironin slobodan (fT3) 580.00 din
   • Tiroksin ukupan (T4) 550.00 din
   • Tiroksin slobodan (fT4)580.00 din
   • Tireostimulirajući hormon (TSH) 550.00 din
   • Tireoglobulin (TG) 1100.00 din
   • Tiroksin vezujući globulin (TBG) 1500.00 din
   • Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) 1000.00 din
   • Antitela na tireoglobulin (anti-TG) 1000.00 din
   • Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) 1900.00 din
   • Kalcitonin 1250.00 din
  • Markeri osteoporoze
   • Osteokalcin 1300.00 din
   • Beta-Crosslaps 1400.00 din
  • Polni hormoni
   • Estron (E1) 5500.00 din
   • Estradiol (E2) 750.00 din
   • Estriol, slobodan (fE3) 1500.00 din
   • Antiovarijalna antitela 2000.00 din
   • FSH-Folikulo stimulirajući hormon (FSH)750.00 din
   • Luteinizirajući hormon (LH)750.00 din
   • Progesteron 750.00 din
   • 17-OHP-17-hidroksi-progesteron (17-OHP) 1250.00 din
   • 17-hidroksi-pregnenolon 3800.00 din
   • Prolaktin 750.00 din
   • Makroprolaktin 2000.00 din
   • Testosteron 750.00 din
   • Testosteron, slobodan 1200.00 din
   • Antitela na testise IgA, IgG, IgM 4200.00 din
   • Antitela na spermatozoide 1200.00 din
   • Dihidrotestosteron (DHT)3800.00 din
   • Dehidrepiandrosteron (DHEA) 2200.00 din
   • Dehidrepiandrosteron sulfat (DHEA-S) 1000.00 din
   • Steroid vezujući globulin (SHBG) 1000.00 din
   • Beta-horiogonadotropin, ukupan (βhCG)900.00 din
   • Beta-horiogonadotropin, slobodan ( fβhCG) 1200.00 din
   • PAPP-A 1400.00 din
   • Antimilerijan hormon (AMH) 3000.00 din
   • Inhibin B 3000.00 din
   • Inhibin A 2600.00 din
   • Androstendion 1200.00 din
  • Prenatalni skrining
   • Ninalia Basic46500.00 din
   • Ninalia Full64500.00 din
   • Double test 2450.00 din
   • Triple test 2750.00 din
   • Quadriple test 5500.00 din
   • Panorama Basic 72000.00 din
   • Panorama Plus 78000.00 din
   • Panorama Full 90000.00 din
   • Horizon 4 87500.00 din
   • Horizon 27 100000.00 din
   • Horizon 106 112500.00 din
   • Horizon 137 112500.00 din
   • Horizon 274 118750.00 din
  • Adrenalna funkcija
   • Adrenokortikotropni hormon (ACTH) 1250.00 din
   • Aldosteron 1350.00 din
   • Kortizol 950.00 din
   • Kortizol, saliva 950.00 din
   • 11-dezoksikortizol 5300.00 din
   • 21-dezoksikortizol 5300.00 din
   • Adrenalin (epinefrin)4000.00 din
   • Dopamin 4000.00 din
   • Noradrenalin 4000.00 din
   • Kateholamini (epinefrin, norepinefrin i dopamin ) 6500.00 din
   • Metanefrin 4500.00 din
   • Normetanefrin 4500.00 din
   • Antiadrenalna antitela 3000.00 din
  • Ostali hormoni
   • Parathormon (PTH)1050.00 din
   • Antitela na paratireoidne žlezde 2500.00 din
   • C-terminalni provazopresin, (CT proAVP), Kopeptin 5800.00 din
   • Hormon rasta (somatotropin, STH) 1500.00 din
   • Oksitocin 4500.00 din
   • Serotonin 3500.00 din
   • Antitela na serotonin IgG, IgM 2x2200.00 din4400.00 din
   • Antitela na pituitarnu žlezdu 2300.00 din
   • IgF-1 2900.00 din
   • IgFBP-3 2800.00 din
   • Renin 2000.00 din
   • Gastrin 2500.00 din
   • Leptin 1500.00 din
   • Grelin 3500.00 din
   • Melatonin 6000.00 din
  • TUMORSKI MARKERI
   • Alfa-fetoprotein (AFP) 850.00 din
   • Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) 5200.00 din
   • Karcino-embrionalni antigen (CEA) 850.00 din
   • Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9) 1200.00 din
   • Karcinoma antigen 50 (CA 50)2700.00 din
   • Karcinoma antigen 125 (CA125) 1200.00 din
   • HE4 2300.00 din
   • ROMA vrednost 1.00 din
   • Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) 3600.00 din
   • Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3) 1250.00 din
   • HER-2/n protein 6000.00 din
   • Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) 850.00 din
   • Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) 1000.00 din
   • PSA indeks 1.00 din
   • Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) 1250.00 din
   • Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra) 21-1 1350.00 din
   • Neuron specifična enolaza (NSE) 1300.00 din
   • Cistatin C 2300.00 din
   • UBC 4000.00 din
   • Beta-2-mikroglobulin 1100.00 din
   • Neopterin 4500.00 din
   • Tkivni polipeptidni antigen (TPA) 5500.00 din
   • Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) 4000.00 din
   • Hromogranin A (CgA) 3000.00 din
   • Protein S-100 3000.00 din
   • Antitela na p53 3800.00 din
   • Tumor supresor protein p53 4000.00 din
   • Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) 18000.00 din
  • IMUNOGLOBULINI I SPECIFIČNI PROTEINI
   • Imunoglobulin A (IgA) 650.00 din
   • Imunoglobulin A (IgA) (saliva) 3000.00 din
   • Imunoglobulin A (IgA), subklase 11200.00 din
   • Imunoglobulin G (IgG) 650.00 din
   • Imunoglobulin G (IgG), subklase 22600.00 din
   • Imunoglobulin G4 (IgG4) 5500.00 din
   • Imunoglobulin M (IgM) 650.00 din
   • Imunoglobulin D (IgD) 2800.00 din
   • Laki lanci Lambda-tip 2500.00 din
   • Laki lanci Kappa-tip 2500.00 din
   • Laki lanci Kappa/Lambda indeks 1.00 din
   • Imunoglobulin E (IgE)850.00 din
   • Eozinofilni katjonski protein (ECP) 5200.00 din
   • Alfa1-antitripsin 1200.00 din
   • Alfa1-antitripsin, fenotipizacija 4500.00 din
   • Ceruloplazmin 1000.00 din
   • C1q komplement 3800.00 din
   • C2 komplement 2200.00 din
   • C3 komplement 650.00 din
   • C3 nefritični faktor 3800.00 din
   • C4 komplement 650.00 din
   • CH 50 komplement 3000.00 din
   • Cirkulišući imuni imunokompleksi C1q (CIC) 1500.00 din
   • C1 inhibitor esteraze 1800.00 din
   • C1 inhibitor esteraze aktivnost 3300.00 din
   • Antitela na C1 inhibitor esteraze 2300.00 din
  • Antimitohondrijalna antitela (AMA)
   • Antimitohondrijalna antitela (AMA), skrining 1500.00 din
   • Antimitohondrijalna antitela – M2 (AMA-M2) 1500.00 din
   • Antimitohondrijalna antitela – M4 (AMA-M4) 1500.00 din
   • Antimitohondrijalna antitela – M9 (AMA-M9) 1500.00 din
  • Antinuklearna antitela (ANA)
   • Antinuklearna antitela (ANA), skrining 1500.00 din
   • Antinuklearna antitela (ANA) IgA 2200.00 din
   • Antinuklearna antitela (ANA) IgM 2200.00 din
   • ANNA tip 1 (Hu-D autoat) 2200.00 din
   • ANNA tip 2 (Ri-At) 2200.00 din
   • Autoantitela na ekstraktibilne nuklearne antigene, ENA, skrining 1500.00 din
   • ENA profil 8500.00 din
  • Antifosfolipidni sindrom (AFS)
   • Antifosfolipidna At IgG, skrining 2x1500.00 din3000.00 din
   • Antitela na aneksin V (IgG) 2300.00 din
   • Antitela na kardiolipin IgG, IgM 2x1500.00 din3000.00 din
   • Antitela na beta-2-glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgA, IgG, IgM 3x1500.00 din4500.00 din
   • Antitela na fosfatidilglicerol IgG, IgM 2x1800.00 din3600.00 din
   • Antitela na fosfatidilinozitol IgG, IgM 2x1800,00 din3600.00 din
   • Antitela na na fosfatidilserin IgA, IgG, IgM 3x1800,00 din5400.00 din
   • Protrombinska IgG, IgM At 2x2300,00 din4600.00 din
  • Autoimune bolesti hepato-renalnog sistema
   • Aktin At 2500.00 din
   • Antitela na jetru, skrining, IgG + IgM kombinovani test 5200.00 din
   • Antitela na žučne kanale 2500.00 din
   • Antitela na asialoglikoprotein receptore (AGRP) 2500.00 din
   • Antitela na antigen membrane ćelija jetre (LMA) 2500.00 din
   • Antitela na mikrozome jetre i bubrega (LKM1) 1500.00 din
   • Antiglatkomišićna antitela (AGMA, ASMA) 1850.00 din
   • Antitela na solubilni antigen jetre i pankreasa (anti-SLA/LP) 3000.00 din
  • BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
   • Antitela na alfa fodrin IgA, IgG 2x2300.00 din4600.00 din
   • Antitela na jednolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti-ssDNK) 1600.00 din
   • Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti-dsDNK) 1500.00 din
   • Antitela na centromerne B antigene 1500.00 din
   • Antitela na fibrilarin U3RNP 2500.00 din
   • Antitela na gangliozid (osnovni profil) 2500.00 din
   • Antitela na gangliozid (prošireni profil) 5000.00 din
   • Antitela na hromatin 2500.00 din
   • Antitela na sintetazu histidil transportne ribonukleinske kiseline (anti-Jo1) 1500.00 din
   • Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen La/SS-B IgG 1500.00 din
   • Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro/SSA 1500.00 din
   • Antitela na miolemu2500.00 din
   • Antitela specifična za miozitis, skrining 5000.00 din
   • Antinukleozomna antitela 2300.00 din
   • Antitela na parotidne žlezde 2500.00 din
   • Antitela na proliferativni ćelijski nuklearni antigen (anti-PCNA) 2500.00 din
   • Antitela na PM/Scl p100 2500.00 din
   • Antitela na PM/Scl p75 2300.00 din
   • Antitela na polimerazu I ribonukleinske kiseline (RNK) 2500.00 din
   • Antitela na Smith (anti-Sm) antigen 1500.00 din
   • Antitela na Smith i ribonukleoproteinske antigene (anti-Sm/RNP) 1500.00 din
   • Antitela na topoizomerazu I (anti-TopoI/Scl-70) 1500.00 din
  • Reumatoidni artritis
   • Antitela na ciklične citrulinisane peptide (anti-CCP) 1500.00 din
   • Antistreptolizinska reakcija (ASL) 650.00 din
   • Reumatoidni faktor (RF) semikvantitativno 600.00 din
   • Reumatoidni faktor (RF) kvanitativno IgG, IgM 2x1500,00 din3000.00 din
   • Waaler Rose test 600.00 din
   • Antitela na keratin 2500.00 din
   • Anti-RANA antitela 2500.00 din
   • Antitela na mutirani citrulirani vimentin (anti-MCV) 2500.00 din
   • Oligomerni protein matriksa hrskavice (COMP) 2500.00 din
  • Bolesti kože
   • Antitela na dezmoglein Anti-1 (DSG-1) 2500.00 din
   • Antitela na dezmoglein 3 (Anti-DSG-3) 2500.00 din
   • Antitela na epidermalnu bazalnu membranu 2500.00 din
   • Antitela na filagrin 2500.00 din
   • Antitela na laminin 5 2500.00 din
   • Antitela na melanocite 2500.00 din
  • Intestinalne bolesti
   • Antitela na glijadin IgA, IgG 2 x 1500.00 din3000.00 din
   • Antitela na deaminirani glijadin protein (anti-DGP) IgG ili IgA 2 x 3600.00 din7200.00 din
   • Antiendomizijalna antitela, EMA IgA, IgG 2 x 2500.00 din5000.00 din
   • Antitela na tkivnu transglutaminazu IgA, IgG 2 x 1500.00 din3000.00 din
   • Antitela na intestinalne Goblet ćelije IgA, IgG 2 x 2500.00 din5000.00 din
   • Antitela na jejunum IgA, IgG 2 x 2500.00 din5000.00 din
   • Antitela na epitel kolona IgA 2500.00 din
   • Antitela na egzokrini pankreas IgA, IgG 2x 2500.00 din5000.00 din
  • Miastenia gravis
   • Antitela na acetilholinske receptore (AChR At) 10000.00 din
   • Antitela na muskarinske M3 acetilholinske receptore (M3AChR) 2500.00 din
   • Anti-MuSK antitela 2500.00 din
   • Antitela na poprečno-prugaste mišiće 2500.00 din
   • Antitela na timus IgA, IgM, IgG 3 x 2500.00 din7500.00 din
  • Ostala imunologija
   • Antitela na citoplazmu neutrofila, citoplazmatski tip (cANCA, anti-PR3,) 1500.00 din
   • Antitela na citoplazmu neutrofila, perinuklearni tip (pANCA, anti-MPO) 1500.00 din
   • T-pomoćne ćelije 1 i 2 (Th1 Th2) 50000.00 din
   • Antitela na aquaporin 4 IgA, IgM, IgG 3 x 2500.00 din7500.00 din
   • Antitela na glomerularnu bazalnu membranu 2300.00 din
  • VITAMINI
   • Vitamin A 5400.00 din
   • Vitamin B1 5400.00 din
   • Vitamin B2 5400.00 din
   • Vitamin B3 12500.00 din
   • Vitamin B5 5400.00 din
   • Vitamin B6 5400.00 din
   • Vitamin B12 1100.00 din
   • Vitamin D (25-OH) 2000.00 din
   • Vitamin E 5400.00 din
   • Vitamin H 5400.00 din
   • Vitamin K 5500.00 din
  • LEKOVI U KRVI
  • Antiaritmici
   • Amiodaron (LCMS) 4500.00 din
   • Digitoksin 2000.00 din
   • Digoksin 1500.00 din
   • Lidokain (HPLC) 4500.00 din
   • Propranolol (HPLC) 4500.00 din
   • Propafenon (HPLC) 4500.00 din
   • Prokainamid 4500.00 din
   • Verapamil (HPLC) 4500.00 din
  • Benzodiazepini
   • Aloprazolam (LCMS) 12500.00 din
   • Bromazepam (LCMS) 12500.00 din
   • Klobazam + metaboliti (LCMS) 12500.00 din
   • Klonazepam (LCMS) 12500.00 din
   • Lorazepam (LCMS) 12500.00 din
   • Midazolam (LCMS) 12500.00 din
   • Diazepam (LCMS) 12500.00 din
   • Nitrazepam(LCMS) 12500.00 din
   • Oksazepam(LCMS) 12500.00 din
  • Kortikosteroidi
   • Deksametazon (LCMS) 12500.00 din
   • Prednizolon(HPLC) 4500.00 din
   • Prednizon(HPLC) 4500.00 din
  • Antiepileptici (Antikonvulzivi)
   • Fenitoin (HPLC) 4500.00 din
   • Fenobarbital (HPLC) 4500.00 din
   • Fenobarbital* 1600.00 din
   • Karbamazepin (HPLC) 4200.00 din
   • Karbamazepin* 1100.00 din
   • Lamotrigin (LCMS) 4200.00 din
   • Levetiracetam (LCMS) 12500.00 din
   • Valproična kiselina 2000.00 din
  • Antidepresivi
   • Litijum 600.00 din
   • Amitriptilin (LCMS) 12500.00 din
   • Nortriptilin (LCMS) 12500.00 din
   • Citalopram (LCMS) 12500.00 din
   • Dibenzepin (LCMS) 12500.00 din
   • Imipramin (LCMS) 12500.00 din
   • Maprotilin (LCMS) 4500.00 din
   • Opipramol (LCMS) 4500.00 din
   • Paroksetin (LCMS) 12500.00 din
   • Sertralin (LCMS) 12500.00 din
   • Trazodon (LCMS) 4500.00 din
  • Antibiotici
   • Amikacin (EIA) 4500.00 din
   • Amoksicilin (LCMS) 4500.00 din
   • Ampicilin (HPLC) 4500.00 din
   • Ceftriakson (HPLC) 12500.00 din
   • Ceftazidim (HPLC) 4500.00 din
   • Hloramfenikol (HPLC) 4500.00 din
   • Ciprofloksacin (HPLC) 4500.00 din
   • Klindamicin (HPLC) 12500.00 din
   • Doksiciklin (HPLC) 4500.00 din
   • Eritromicin (LCMS) 12500.00 din
   • Gentamicin (EIA) 4500.00 din
   • Tetraciklin (HPLC) 4500.00 din
   • Trimetoprim (LCMS) 4500.00 din
   • Vankomicin (HPLC)4500.00 din
  • TNF-alfa inhibitori
   • Adalimumab 11500.00 din
   • Adalimumab antitela 7000.00 din
   • Infliximab 11500.00 din
   • Infliximab antitela 7000.00 din
   • Golimubab 6000.00 din
   • Golimubab antitela 6000.00 din
  • AMINOKISELINE
   • Alanin 5000.00 din
   • Asparagin 5000.00 din
   • Fosfoetanolamin 5000.00 din
   • Fenilalanin 3800.00 din
   • Hidroksiprolin 5000.00 din
   • Homogentizinska kiselina 5300.00 din
   • Glicin 5000.00 din
   • Treonin 5000.00 din
   • Serin 5000.00 din
   • Tirozin 3500.00 din
   • Tripsin 5900.00 din
   • Triptofan 5100.00 din
  • PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE
   • Alkohol 1250.00 din
   • Amfetamin, metamfetamin, ecstasy (GCMS) 12500.00 din
   • Kodein 12500.00 din
   • Kokain, metaboliti (GCMS) 12500.00 din
   • Kanabinoidi (GCMS) 12500.00 din
   • Kotinin (LCMS) 12500.00 din
   • LSD (dietilamid liserginske kiseline) (LCMS) 12500.00 din
   • Metadon 12500.00 din
   • Morfin (GCMS) 12500.00 din
   • Opijati (GCMS) 30000.00 din
   • Barbiturati 4300.00 din
  • PREGLED URINA
   • Celokupni pregled urina 270.00 din
   • Osmolalnost 1500.00 din
   • Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) 400.00 din
   • Alfa amilaza (24h urin) 400.00 din
   • C-peptid 1100.00 din
   • Urea 140.00 din
   • Urea (24h urin) 140.00 din
   • Klirens uree 280.00 din
   • Kreatinin 140.00 din
   • Kreatinin (24h urin) 140.00 din
   • Klirens kreatinina 280.00 din
   • Mokraćna kiselina 140.00 din
   • Mokraćna kiselina (24h urin) 140.00 din
   • Fosfor 140.00 din
   • Fosfor (24h urin) 140.00 din
   • Hloridi 140.00 din
   • Hloridi (24h urin) 140.00 din
   • Kalcijum 140.00 din
   • Kalcijum (24h urin) 140.00 din
   • Kalijum 140.00 din
   • Kalijum (24h urin) 140.00 din
   • Magnezijum 140.00 din
   • Magnezijum (24h urin) 140.00 din
   • Natrijum 140.00 din
   • Natrijum (24h urin) 140.00 din
   • Bakar (24h urin) (AAS) 12500.00 din
   • Bakar (24h urin) 2500.00 din
   • Cink (24h urin) (AAS) 12500.00 din
   • Olovo 12500.00 din
   • Živa3000.00 din
   • Teški metali, skrining 25000.00 din
   • Albumin (mikroalbuminurija) 800.00 din
   • Albumin (mikroalbuminurija) (24h urin) 800.00 din
   • Proteini, ukupni 300.00 din
   • Proteini, ukupni (24h urin) 300.00 din
   • Alfa-1-mikroglobulin 2000.00 din
   • Alfa-2-makroglobulin 2500.00 din
   • Beta-2-Mikroglobulin 1100.00 din
   • Beta-2-Mikroglobulin/g kreatinina 1.00 din
   • Aldosteron -18 -glukuronid (RIA) 5500.00 din
   • Aldosteron + metaboliti u urinu (LCMS) 5000.00 din
   • Kateholamini (24h urin)(HPLC) 6500.00 din
   • Adrenalin (24h urin)(HPLC) 6500.00 din
   • Noradrenalin (24h urin)(HPLC) 6500.00 din
   • Metanefrin (24h urin)(HPLC) 6500.00 din
   • Vanilmandelična kiselina (VMA) (24h urin) 6500.00 din
   • Dopamin (24h urin) (HPLC) 6500.00 din
   • Serotonin (24h urin) (HPLC) 5300.00 din
   • 5-hidroskiindol sirćetna kiselina (5-HIAA)(24h urin)(HPLC) 3200.00 din
   • Uroporfirini (24h urin)(HPLC) 7100.00 din
   • Koproporfirinogen (24h urin)(HPLC) 7100.00 din
   • Porfobilinogen (24h urin) 5600.00 din
   • Porfirini ukupni (24h urin) 3700.00 din
   • Delta-aminolevulinska kiselina (δ-ALA) (24h urin) 6000.00 din
   • Citrat (24h urin) 4200.00 din
   • Oksalna kiselina (24h urin) 10000.00 din
   • Organske kiseline (GCMS) 17000.00 din
   • Mukonska kiselina (24h urin) (GCMS) 12500.00 din
   • Imunoelektroforeza proteina 4800.00 din
   • Imunoglobulin G (IgG) 1000.00 din
   • 8-hidroksidezoksiguanozin (8-OHdG) 11500.00 din
   • Melatonin 6000.00 din
   • Alkohol 1250.00 din
   • Panel od 5 droga 2100.00 din
   • Panel od 10 droga 3100.00 din
   • Amfetamin (GCMS) 12500.00 din
   • Barbiturati 550.00 din
   • Barbiturati (GCMS) 12500.00 din
   • Ecstasy 550.00 din
   • Kanabinoidi (GCMS) 12500.00 din
   • Kanabinoidi 550.00 din
   • Kanabinoidi EIA 1700.00 din
   • Kokain 550.00 din
   • Kokain (GCMS) 12500.00 din
   • Opijati 550.00 din
   • Opijati (GCMS) 12500.00 din
   • Kodein 4200.00 din
   • Morfin/heroin (GCMS) 12500.00 din
   • Metadon + metaboliti (GCMS) 12500.00 din
  • FECES
   • Test na okultno krvarenje 650.00 din
   • Kalprotektin 2200.00 din
   • Kalprotektin* 3500.00 din
   • Masti, nesvarena mišićna vlakna i skrob u fecesu 1000.00 din
   • Koproporfirin (HPLC) 7100.00 din
   • Leukocitna elastaza (polimorfonuklearna leukocitna elastaza, PMN elastaza) 3500.00 din
   • Pankreasna elastaza 1 4300.00 din
   • Piruvat kinaza tipa M2 (Tumor M2-PK) 6000.00 din
   • Beta-defensin-2 (HBD-2) 2200.00 din
   • Alfa-antitripsin 2600.00 din
   • Imunoglobulin A u fecesu 2300.00 din
   • Eozinofilni protein X, EPX (eozinofilni derivat neurotoksin, EDN) 2000.00 din
  • ALERGIJE I NETOLERANCIJE
   • Alergija na Ceftriakson (Longaceph) 1900.00 din
   • Alergija na Ibuprofen 4500.00 din
   • Alergija na Penicilin G/V 2x1500.00 din3000.00 din
   • Alergija na Suxamethonium 1800.00 din
   • Alergija na Tiopenton 1900.00 din
   • Alergen - ambrozija (w1) 1800.00 din
   • Alergen - mešavina ambrozija ( w209) 1800.00 din
   • Alergen - duvan (o201) 1800.00 din
   • Alergen - grinje (d1-Dermatophagoides pteronyssinus) 1800.00 din
   • Alergen - grinje (d1-Dermatophagoides fari) 1800.00 din
   • Alergen - dlaka mačke (e1) 1800.00 din
   • Alergen - dlaka psa (e5) 1800.00 din
   • Alergen - perje papagaja (e213) 1800.00 din
   • Alergen - perije kanarinca (e201) 1800.00 din
   • Alergen - epitel hrcka (e84) 1800.00 din
   • Alergen - crni pelen (w6) 1800.00 din
   • Alergen - Aspergillus fumigatus(m3) 1800.00 din
   • Alergen - Candida albicans(m5) 1800.00 din
   • Alergen - Alternaria alternata(m6) 1800.00 din
   • Alergen - hrast(t7) 1800.00 din
   • Alergen - jova(t2) 1800.00 din
   • Alergen - maslina(t9) 1800.00 din
   • Alergen - belance (f1) 1800.00 din
   • Alergen - žumance (f75) 2000.00 din
   • Alergen - jaje (f245) 1800.00 din
   • Alergen - mleko kravlje(f2) 1800.00 din
   • Alergen - mleko kuvano(f231) 1800.00 din
   • Alergen - alfa laktalbumin(f76) 1800.00 din
   • Alergen - beta laktoglobulin (f77) 1800.00 din
   • Alergen - kazein (f78) 1800.00 din
   • Alergen - surutka (f236) 1800.00 din
   • Alergen - svinjsko meso (f26) 1800.00 din
   • Alergen - goveđe meso (f27) 1800.00 din
   • Alergen - pileće meso(f83) 1800.00 din
   • Alergen - ćureće meso(f284) 1800.00 din
   • Alergen - zečije meso(f213) 1800.00 din
   • Alergen - konjsko meso(f321) 1800.00 din
   • Alergen - kakao(f93) 1800.00 din
   • Alergen - kafa(f221) 1800.00 din
   • Alergen - čaj(f222) 1800.00 din
   • Alergen - senf(f89) 1800.00 din
   • Alergen - med(f247) 1800.00 din
   • Alergen - bakalar(f3) 1800.00 din
   • Alergen - škampi(f24) 1800.00 din
   • Alergen - plava dagnja(f37) 1800.00 din
   • Alergen - tuna(f40) 1800.00 din
   • Alergen - losos(f41) 1800.00 din
   • Alergen - skuša(f50) 1800.00 din
   • Alergen - hobotnica(f59) 1800.00 din
   • Alergen - jastog(f80) 1800.00 din
   • Alergen - pastrmka(204) 1800.00 din
   • Alergen - oslić(f307) 1800.00 din
   • Alergen - školjke(f207) 1800.00 din
   • Alergen - lignje(f258) 1800.00 din
   • Alergen - gluten (f79) 1500.00 din
   • Alergen - pšenica(f4) 1800.00 din
   • Alergen - raž(f5) 1800.00 din
   • Alergen - ječam(f6) 1800.00 din
   • Alergen - ovas(f7) 1800.00 din
   • Alergen - kukuruz(f8) 1800.00 din
   • Alergen - pirinač(f9) 1800.00 din
   • Alergen - susam(f10) 1800.00 din
   • Alergen - heljda(f11) 1800.00 din
   • Alergen - proso(f55) 1800.00 din
   • Alergen - lan(f333) 1800.00 din
   • Alergen - seme lupine(f335) 1800.00 din
   • Alergen - paradajz(f25) 1800.00 din
   • Alergen - šargarepa(f31) 1800.00 din
   • Alergen - krompir(f35) 1800.00 din
   • Alergen - beli luk(f47) 1800.00 din
   • Alergen - crni luk(f48) 1800.00 din
   • Alergen - peršun(f86) 1800.00 din
   • Alergen - šampinjoni(f212) 1800.00 din
   • Alergen - zelena salata(f215) 1800.00 din
   • Alergen - kupus(f216) 1800.00 din
   • Alergen - prokelj(f217) 1800.00 din
   • Alergen - krastavac(f244) 1800.00 din
   • Alergen - pomorandža(f33) 1800.00 din
   • Alergen - jagoda(f44) 1800.00 din
   • Alergen - jabuka(f49) 1800.00 din
   • Alergen - kivi(f84) 1800.00 din
   • Alergen - dinja(f87) 1800.00 din
   • Alergen - mango(f91) 1800.00 din
   • Alergen - banana(f92) 1800.00 din
   • Alergen - kruška(f94) 1800.00 din
   • Alergen - breskva(f95) 1800.00 din
   • Alergen - limun(f208) 1800.00 din
   • Alergen - ananas(f210) 1800.00 din
   • Alergen - šljiva(f255) 1800.00 din
   • Alergen - lubenica(f329) 1800.00 din
   • Alergen - stršljen (i75) 1800.00 din
   • Alergen - osa( i3) 1800.00 din
   • Alergen - pčela( i1) 1800.00 din
   • Panel od 20 alergena - kombinovani 5000.00 din
   • Panel od 20 alergena - nutritivni 5000.00 din
   • Panel od 20 alergena - pedijatrijski 5000.00 din
   • Panel od 20 alergena - respiratorni 5000.00 din
   • Diamin oksidaza (DAO) 6000.00 din
   • Histamin 5000.00 din
   • Test netolerancije na hranu 57(IgG4) 15000.00 din
   • Test netolerancije na hranu 90 IgG 26000.00 din
   • Skrining test inetolerancije na hranu 349 3000.00 din
  • OSTALO
   • Skrining novorođenčadi 27500.00 din
   • Analiza kamena (IRMS metoda) 4900.00 din
   • Papanicolaou (PAPA) test 1000.00 din
   • Spermogram 1200.00 din
  • TRANSFUZIOLOŠKE ANALIZE
   • Krvna grupa RhD 1400.00 din
   • Skrining antitela 1400.00 din
   • Coombs-ov test-indirektni 1400.00 din
   • Coombs-ov test-direktni 1400.00 din
   • HLA A 8000.00 din
   • HLA B 8000.00 din
   • HLA B27 5500.00 din
   • HLA Cw 8000.00 din
   • HLA DQ 8000.00 din
   • HLA DR 8000.00 din
  • USLUGE
   • Uzorkovanje krvi–vađenje krvi 100.00 din
   • Uzimanje uzoraka salive 100.00 din
   • Priprema uzoraka za PRP 350.00 din
 • MIKROBIOLOGIJA
  • BAKTERIOLOGIJA I MIKOLOGIJA
   • Bris ždrela bakteriološki i mikološki470.00 din
   • Feces mikološki650.00 din
   • Bris nosa mikološki 500.00 din
   • Bris nosa bakteriološki 470.00 din
   • Bris oka (desno ili levo) bakteriološki i mikološki 520.00 din
   • Bris uva (desno ili levo) bakteriološki i mikološki 520.00 din
   • Bris usne duplje bakteriološki i mikološki 480.00 din
   • Bris jezika bakteriološki i mikološki 520.00 din
   • Ispljuvak (iskašljaj, trahealni aspirat, bronhoalveolarni lavat) bakteriološki i mikološki 520.00 din
   • Chlamydia pneumoniae, detekcija DNK-iskašljaj, trahealni aspirat, bronhoalveolarni lavat (PCR) 5000.00 din
   • Mycobacterium tuberculosis detekcija DNK (PCR) 6800.00 din
   • Hemokultura aerobno i anaerobno 2 x 1100.00 din2200.00 din
   • Iscedak dojke (mleko) bakteriološki i mikološki 600.00 din
   • Bris kože bakteriološki i mikološki 520.00 din
   • Bris rane bakteriološki i mikološki 850.00 din
   • Punktat, eksudat, transudat bakteriološki i mikološki 1000.00 din
   • Bris kože perianalne regije bakteriološki i mikološki 500.00 din
   • Koprokultura (Salmonella, Shigella, Yersinia, E.coli O:157) 650.00 din650.00 din
   • Urinokultura (urin bakteriološki) 480.00 din
   • Urin mikološki 500.00 din
   • Bris vulve bakteriološki i mikološki 550.00 din
   • Vaginalni bris bakteriološki i mikološki 550.00 din
   • Cervikalni bris bakteriološki i mikološki 550.00 din
   • Neisseria Gonorrhoeae - direktni preparat (cervikalni i/ili uretralni sekret) 550.00 din
   • Chlamydia trachomatis (DIF), muškarci, žene; (endocervikalni bris, uretralni bris, bris oka…) 1100.00 din
   • Chlamydia trachomatis detekcija DNK (PCR) 5000.00 din
   • Urogenitalne mikoplazme 2100.00 din
   • Ureaplasma urealyticum detekcija DNK (PCR) 5000.00 din
   • Mycoplasma genitalium detekcija DNK (PCR) 5000.00 din
   • Uretralni bris bakteriološki i mikološki 550.00 din
   • Spermokultura (sperma bakteriološki i mikološki) 550.00 din
   • Eksprimat prostate bakteriološki i mikološki 800.00 din
   • Bris glansa bakteriološki i mikološki 550.00 din
   • Bris prepucijuma bakteriološki i mikološki 550.00 din
   • Dermatofiti (koža, nokat, dlaka) nativni preparat i kultura 1100.00 din
   • Candifast (identifikacija izolovane candidae i osetljivost na antimikotike) 1100.00 din
  • BRZI TESTOVI
   • Streptococcus pyogenes-grupa A (bris grla) 850.00 din
   • Influenza virus A i B (nazofarinks) 2500.00 din
   • Rota–adeno virus antigen (feces) 1550.00 din
   • Clostridium difficile toksin A i B (feces) 2250.00 din
   • Campylobacter spp. antigen (feces)1300.00 din
   • Brzi antigenski test na SARS-CoV-21500.00 din
   • Helicobacter pylori antigen (feces) 1350.00 din
  • PREPARATI
   • Mycobacterium tuberculosis (direktni preparat sputuma na acido-alkoholno rezistentne bakterije-BK) 1000.00 din
   • Bakterijska vaginoza (direktni preparat vaginalnog sekreta) 450.00 din
   • Chlamydia trachomatis-metoda direktne imunofluorescencije (endocervikalni bris-Ž, uretralni bris, bris oka-Ž,M) 1000.00 din
   • Neisseria gonorrhoeae-direktni preparat (uretralni i cervikalni bris) 500.00 din
   • Vaginalni sekret (grupa) 500.00 din
  • PARAZITI
   • Jaja crevnih parazita i crevne protozoae (feces) 500.00 din
   • Enterobius vermicularis-perianalni otisak 350.00 din
   • Demodex-otisak kože 450.00 din
   • Trichomonas vaginalis (vaginalni ispirak, vaginalni i uretralni bris) 450.00 din
  • SEROLOGIJA- bakterije
   • Helicobacter pylori, detekcija antitela IgA, IgG* (ELISA) 2x 1150.00 din2300.00 din
   • Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG 1500.00 din
   • Helicobacter pylori, detekcija antitela IgM 2000.00 din
   • Helicobacter pylori, detekcija antitela IgA, IgG (Western Blot) 2 x 4600 din9200.00 din
   • Borrelia burgdorferi, detekcija antitela IgG,IgM 2 x 1500 din3000.00 din
   • Borrelia burgdorferi, detekcija antitela IgG,IgM (Western Blot) 2 x 5000.00 din10000.00 din
   • Borrelia burgdorferi, detekcija DNK-punktat (PCR)7000.00 din
   • Bartonella hensellae, detekcija antitela IgG,IgM 2 x 3000 din.6000.00 din
   • Campylobacter jejuni, detekcija antitela IgA, IgG 2x2500,005000.00 din
   • Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgG,IgM 2x2000.004000.00 din
   • Chlamydia trahomatis, detekcija antitela IgA 2500.00 din
   • QuantiFERON-TB Gold test (QFT) Produkcija interferona Y na stimulaciju antigena BK 9500.00 din
   • Chlamydia pneumoniae, detekcija antitela IgA, IgG, IgM 3x1500.00 din4500.00 din
   • Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgA, IgG, IgM 3x3800.00 din11400.00 din
   • Listeria, detekcija anatitela(screening) 2500.00 din
   • Listeria monocytogenes, detekcija DNK(PCR) 5000.00 din
   • Legionella Pneumophila, detekcija antitela IgG, IgM 2x2400.00 din4800.00 din
   • Coxiella burnetii, detekcija antitela IgG faza 1 3400.00 din
   • Coxiella burnetii, detekcija antitela IgG faza 2 3400.00 din
   • Brucella spp., detekcija antitela IgG, IgM 2x2200.004400.00 din
   • Bordetella pertussis, detekcija antitela IgA i IgG 2x2600.00 din5200.00 din
   • Francisella tularensis, detekcija antitela IgG, IgM 2x2700.00 din5400.00 din
   • Leptospira spp., detekcija antitela IgG, IgM 2x2800.00 din5600.00 din
   • Salmonella spp., detekcija antitela IgA, IgG, IgM – skrining 3x2700.00 din5400.00 din
   • Yersinia enterocolitica, detekcija antitela IgA (Western Blot) 2 x 4900.00 din9800.00 din
   • Treponema pallidum, detekcija antitela (TPHA) 850.00 din
   • Treponema pallidum, detekcija antitela IgG , IgM (screening test) 2x1100.00 din2200.00 din
   • Treponema pallidum, detekcija antitela IgG , IgM (Western Blot) 2x4600.009200.00 din
  • SEROLOGIJA- virusi
   • HIV1/2, detekcija antigena i antitela IgG, IgM (combi test) 1200.00 din
   • HIV1/2, detekcija ukupnih antitela (Western Blot) 13000.00 din
   • HIV detekcija RNK kvantitativno (PCR) 15000.00 din
   • HIV detekcija RNK kvalitativno (PCR) 15000.00 din
   • Rubella virus, detekcija antitela IgG 1200.00 din
   • Rubella virus, detekcija antitela IgM 1500.00 din
   • Rubella virus, određivanje aviditeta IgG antitela 4500.00 din
   • Cytomegalo virus (CMV), detekcija antitela IgG 1200.00 din
   • Cytomegalo virus (CMV), detekcija antitela IgM 1500.00 din
   • Cytomegalovirus (CMV), određivanje aviditeta IgG antitela 4700.00 din
   • Cytomegalo virus (CMV), detekcija DNK kvantitativno (PCR) 8600.00 din
   • Dengue groznica virus ,detekcija antigena 3300.00 din
   • Dengue groznica virus,detekcija antitela IgG, IgM 2x2800.00 din5600.00 din
   • Herpes simplex virus tip 1 (HSV1), detekcija antitela IgG, IgM 2x1500.00 din3000.00 din
   • HSV1 detekcija DNK (PCR) 5000.00 din
   • HHV6 detekcija DNK (PCR) 7000.00 din
   • Humani herpes virus 6 (HHV6), detekcija antitela IgG, IgM 2x3000.006000.00 din
   • Herpes simplex virus tip 2 (HSV2), detekcija antitela IgG, IgM 2x1500.00 din3000.00 din
   • HSV2 detekcija DNK (PCR) 5000.00 din
   • Humani herpes virus 7 (HHV7), detekcija antitela IgG, IgM 2x3000.00 din6000.00 din
   • HHV7 detekcija DNK (PCR) 7000.00 din
   • Humani herpes virus 8 (HHV8), detekcija antitela IgG 3000.00 din
   • HHV8 detekcija DNK (PCR)7000.00 din
   • Humani papiloma virus (HPV) detekcija DNK (PCR) 8000.00 din
   • Epstein Barr virus (EBV VCA), detekcija antitela IgG, IgM 2x1200.00 din2400.00 din
   • Varicella zoster virus (VZV), detekcija antitela IgG, IgM 2x1500.00 din3000.00 din
   • Mumps virus, detekcija antitela IgG, IgM 2x1500.00 din3000.00 din
   • Morbilla virus, detekcija antitela IgG, IgM 2x1350.00 din2700.00 din
   • Coxackie virus, detekcija antitela IgG, IgM 2x1400.00 din2800.00 din
   • Adeno virus, detekcija antitela IgA, IgG 2x1600.00 din3200.00 din
   • Adeno virus, detekcija antitela IgM 2000.00 din
   • Influenza A virus, detekcija antitela IgG 1900.00 din
   • Influenza A virus, detekcija antitela IgM 1500.00 din
   • Influenza B virus, detekcija antitela IgG 1900.00 din
   • Influenza B virus, detekcija antitela IgM 1500.00 din
   • Parainfluenza virus 1/2/3, detekcija antitela IgG, IgM 2 x 2500.00 din5000.00 din
   • Respiratorni sincicijalni virus (RSV), detekcija antitela IgA, IgG 2x2000.00 din4000.00 din
   • Parvo virus B19, detekcija antitela IgG, IgM 2x1500.00 din3000.00 din
   • Parvo virus B19, detekcija antitela IgG, IgM (Western Blot) 2x4600.00 din9200.00 din
   • Parvo virus B19 DNK (PCR) 10000.00 din
   • Humani T-Lymphotropni virus (HTLV I/II), detekcija antitela IgG, skrining 3000.00 din
   • Enterovirus,detekcija antitela IgG 1800.00 din
   • Enterovirus,detekcija antitela IgM 1800.00 din
   • Echo virus, detekcija antitela IgG,IgM 2 x 2800.00 din5600.00 din
   • Virus Zapadnog Nila, detekcija antitela IgG, IgM 2x2700.00 din5400.00 din
   • Hantan virus, detekcija antitela IgG, IgM 2x4600.00 din9200.00 din
  • SEROLOGIJA-markeri virusnih hepatitisa
   • Hepatitis A virus (HAV At), detekcija ukupnih antitela IgM 1500.00 din
   • Hepatits A virus (HAV At), UKUPNI 1300.00 din
   • Hepatitis B virus, detekcija DNK kvantitativno (PCR) 16800.00 din
   • Hepatitis B virus, genotipizacija (PCR) 15000.00 din
   • Hepatitis B virus, rezistencija (PCR) 22000.00 din
   • Hepatitis C virus, (HCV Western Blot) 10600.00 din
   • Hepatitis C virus, (HCV ) kvantitativni 10000.00 din
   • Hepatitis C virus, (HCV) RNK genotipizacija (PCR) 20000.00 din
   • Hepatitis D virus, (HDV) detekcija ukupnih antitela 6300.00 din
   • Hepatitis D virus, (HDV) detekcija RNK kvanitativno 25000.00 din
   • Hepatitis E virus, (HEV) detekcija antitela IgG, IgM 2x2700.00 din5400.00 din
   • Hepatitis E virus, (HEV) detekcija antitela IgG Western Blot 4600.00 din
   • Hepatitis C virus, detekcija RNK(PCR) - kvalitativni10000.00 din
  • SEROLOGIJA- paraziti
   • Toxoplasma gondii, detekcija antitela IgG, IgM 2x1200.00 din2400.00 din
   • Toxoplasmu gondii, određivanje aviditeta IgG antitela 6000.00 din
   • Toxoplasma gondii, detekcija DNK kvalitativno-amnionska tečnost (PCR) 7000.00 din
   • Toxocara canis, detekcija IgG 3200.00 din
   • Toxocara canis, detekcija antitela IgG, IgM (Western Blot) 2 x 4600.00 din9200.00 din
   • Echinococcus granulosus IgG, detekcija antitela IgG 3500.00 din
   • Echinococcus granulosus IgG, detekcija antitela(Western Blot) 4600.00 din
   • Echinococcus multilocularis IgG, detekcija specifičnih antitela 3500.00 din
   • Echinococcus multilocularis IgG, detekcija specifičnih antitela(Western Blot) 4600.00 din
   • Echinococcus, detekcija antitela IgG 2000.00 din
   • Cysticercosis (Taenia solium), detekcija antitela IgG 4400.00 din
   • Cysticercosis, detekcija antitela (Western Blot) 4600.00 din
   • Malaria-DNA(PCR) 5000.00 din
   • Trichinella,detekcija antitela (screening) 2700.00 din
   • Trichinella spiralis, detekcija antitela IgG, IgM (Western Blot) 2x4600.00 din9200.00 din
   • Leishmania spp., detekcija ukupnih antitela, skrining 4600.00 din
  • SEROLOGIJA- gljivice
   • Candida albicans, detekcija antitela IgA, IgG, IgM 3x2400.00 din7200.00 din
   • Aspergillus spp., detekcija antigena 3000.00 din
   • Aspergillus fumigatus, detekcija antitela IgG 3000.00 din
  • KONTROLA STERILNOSTI
   • Bris radnih površina 520.00 din
   • Bris ruku 520.00 din
   • Kontrola sterilnosti vazduha 520.00 din
   • Kontrola uspešnosti procesa sterilizacije 520.00 din
   • Sterilnost instrumenta 520.00 din
   • Uzimanje genitalnih briseva 150.00 din
 • GENETIKA
  • Citogenetika (prenatalna i postnatalna dijagnostika)
   • Kariotip iz kulture amnionskih ćelija (amniocenteza) 15000.00 din
   • Kariotip iz kulture limfocita fetalne krvi (kordocenteza) 12000.00 din
   • Kariotip iz ćelija horionskih resica-direktna metoda (horiocenteza) 12000.00 din
   • Kariotip iz kulture limfocita periferne krvi 8000.00 din
  • Molekularna genetika (PCR)
   • Mikrodelecije Y hromozoma 14300.00 din
   • Trombofilija 5 mutacija (FII,FV,PAI-1,MTHFR 2 mutacije) 7500.00 din
   • Faktor II (Protrombin G20210) 4500.00 din
   • Faktor V-Leiden (R506Q) 4500.00 din
   • Faktor XIII 25000.00 din
   • MTHFR C677T i MTHFR 1298A 2x4500.00 din9000.00 din
   • PAI–1 4G/5G 4500.00 din
   • Antithrombin III (AT3D)( sekvencioniranje) 165000.00 din
   • Antithrombin III (AT3D)( MLPA) 80000.00 din
   • FSH receptor gen 750.00 din
   • Horionske resice QF-PCR+DNK bukalne sluzokože 12000.00 din
   • Amniocenteza QF-PCR+DNK bukalne sluzokože 12000.00 din
   • LQT3; Brugada syndrome - SCN5A (MLPA) 80000.00 din
   • Long QT syndrome (LQT1, LQT2, LQT3, LQT5, LQT6) 500000.00 din
   • Alfa1 - antitripsin, fenotipizacija PCR 8000.00 din
   • Alfa1-antitripsin, deficijencija (PI-gen, SERPINAL) 30000.00 din
   • Cistična fibroza 15000.00 din
   • Angelmanov sindrom (UBE3A gen) (sekvencioniranje) 280000.00 din
   • Angelmanov sindrom (SNRPN gen) (MLPA) 95000.00 din
   • Fragilni X sindrom-Martin Bell sindrom (FRAXA; FMR1 gene)(blot) 95000.00 din
   • Fragilni X sindrom (FRAXA; FMR1 gene) (PCR) 60000.00 din
   • Fragilni X sindrom (FRAXE; FMR2 gene)(blot) 95000.00 din
   • Gilbertov sindrom (UGT1A1 gen) 25000.00 din
   • Krigler- Najarov sindrom (Crigler-Najjar-ov sindrom) (UGT1A1-gene) 190000.00 din
   • Hemohromatoza (HFE gen)-mutacije C282Y, H63D and S65C 15000.00 din
   • Hemohromatoza, juvenilni tip (HAMP gen) 45000.00 din
   • Wilsonova bolest(ATP7B-gene) (MLPA) 15000.00 din
   • Wilsonova bolest(ATP7B-gene) (sekvencioniranje) 380000.00 din
   • Wilsonova bolest (H1069Q mutacija u ATP7B genu) 15000.00 din
   • Hantingtonova bolest (PCR) 60000.00 din
   • Spinalna bulbarna mišićna atrofija ,Kennedy bolest(SBMA, AR gen) 25000.00 din
   • Spinalna mišićna atrofija tip I /II /III (SMA) (MLPA) 60000.00 din
   • Mišićna distrofija tipa Dišenova/ Bekerova (DMD/ BMD) (MLPA) 100000.00 din
   • 5- fluorouracil toksičnost (Dihidropirimidin-dehidrogenaza(DPD) 15000.00 din
   • Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT) 4200.00 din
   • Glikogenoza tip 1b 220000.00 din
   • Pompova bolest-glikogenoza tipa II 550000.00 din
   • Galaktozemija tip 3-UDP-Galaktozo-Epimeraza 38000.00 din
   • MODY tip 1 -diabetes zrele dobi kod mladih (sekvencioniranje) 180000.00 din
   • MODY tip 1 -diabetes zrele dobi kod mladih (MLPA) 60000.00 din
   • NGS Panel -MODY type 1 do MODY type 13 600000.00 din
   • Intolerancija na fruktozu (ALDOB gen) (MLPA) 80000.00 din
   • Intolerancija na laktozu (LPH gen) 5000.00 din
   • HLA DQ2/7/8 (celijakija) 12500.00 din
   • Nutrigenetika 15000.00 din
   • Nasledni pankreatitis (PRSS1 gen) (PCR/sekvencioniranje) 50000.00 din
   • Nasledni pankreatitis (SPINK1 gen) (PCR/sekvencioniranje) 115000.00 din
   • Nasledni pankreatitis (PRSS1 + SPINK1 gen) (MLPA) 80000.00 din
   • Akutna intermitentna porfirija( HMBS gen) (sekvencioniranje) 250000.00 din
   • Porfirija cutanae tarda (MLPA) 80000.00 din
   • Porfirija cutanae tarda (sekvencioniranje) 160000.00 din
   • Porfirija variegata ( PPOX gen) (MLPA) 80000.00 din
   • Porfirija variegata ( PPOX gen) (sekvencioniranje) 190000.00 din
   • Mutacije u PPOX i HMBS genu (MLPA) 80000.00 din
   • Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) (MLPA) 80000.00 din
   • Hereditarni nepolipozni kolorektalni karcinom-HNPCC 600000.00 din
   • MSI (microsatelite instability)( kolorektalni kancer) 78000.00 din
   • BRCA1 gen 75000.00 din
   • BRCA2 gen 75000.00 din
   • Multipla endokrina neoplazija tip 2 (MEN2- gen) 140000.00 din
   • Mutacije u BRAF genu( V600E) 30000.00 din
   • Mutacije u BRAF genu (sekvencioniranje) 350000.00 din
   • Mutacije u EGFR 110000.00 din
   • Antigen D genotipizacija (RhD) 9500.00 din
   • CYP2D6 35000.00 din
   • CYP3A4 65000.00 din
  • Prenatalno utvrđivanje očinstva
   • DNK analiza-utvrđivanje očinstva, 3 člana 30000.00 din
   • DNK analiza-doplata za dodatnu osobu 9000.00 din
  • Ostalo
   • Konsultacija genetičara 4000.00 din
 • PATOHISTOLOGIJA
  • Patohistološke analize
   • HP kostna srž 3200.00 din
   • Konsultacija 4000.00 din
   • Revizija preparata 4000.00 din
   • Uterus sa adneksama 5200.00 din
   • HP biopsija grlića materice 3200.00 din
   • HP konizacija 3400.00 din
   • HP kiretaža 3200.00 din
   • HP vulva 3200.00 din
   • HP vagina 3200.00 din
   • HP tuba (leva, desna) 2x3200.00 din6400.00 din
   • HP mioma 3200.00 din
   • HP polipa 3200.00 din
   • HP biopsija jajnika (jednostrano) 3200.00 din
   • HP biopsija jajnika (obostrano) 4500.00 din
   • HP peritoneum i omentum 3200.00 din
   • Papanicolaou (dr patolog) 800.00 din
   • Papanicolaou (dr patolog revizija) 1500.00 din
   • Biopsija želuca 3200.00 din
   • HP koža (sa određivanjem ivica resekcije) 3200.00 din
   • HP koža (bez određivanja ivica resekcije) 3000.00 din
   • HP melanom 5000.00 din
   • Imunohistohemijske analize po markeru 3000.00 din
   • PD1/PDL1 20000.00 din
   • Panel za karcinom pluća( ROS,ALK+40 gena) 650000.00 din
   • Izrada preparata po kalupu 1200.00 din
   • HP biopsija testisa (obostrano) 4500.00 din
   • HP biopsija testisa (jednostrano) 3200.00 din
   • HP multiple biopsije prostate 4000.00 din
   • HP pojedinačne biopsije prostate 3200.00 din
   • HP TUR mokraćne bešike 3200.00 din
   • Endoskopska biopsija 3200.00 din
   • HP manjih operacija 4000.00 din
   • HP većih operacija 8000.00 din
   • HP biopsija jetre 3200.00 din
   • HP biopsija bronha 3600.00 din
   • HP cista korena zuba 3200.00 din
   • HP biopsija debelog creva 3200.00 din
   • Citološki uzorci 1000.00 din
   • Citologija štitne žlezde 1200.00 din
   • HP štitna žlezda 3500.00 din
   • HP biopsija kosti 3200.00 din
   • HP mekotkivnih tumora 3200.00 din
   • HP limfoma 3200.00 din
   • HP sluznica tankog creva 3200.00 din
   • HP slepo crevo 3200.00 din
   • HP limfni čvorovi 3200.00 din
 • CENOVNIK PATRONAŽA
  • Cenovnik patronaža
   • Hitna patronaža danas za danas3000.00 din

Korpa za kupovinu

  Korpa za kupovinu