Llojet e pagesave

Shërbimet e ofruara nga AQUALAB mund të paguhen:

1. Paratë e gatshme

2. Paratë e gatshme:

placanje laboratorije bankovnim karticama

3. Pagesa me kartë online:

placanje laboratorije bankovnim karticama

4. Me faturë ose urdhërpagesë

5. Shtyra me këste 3-6 mujore për kompanitë dhe sindikatat
Të dhënat e nevojshme: AQUALAB Plus d.o.o. , Kneginje Zorke 30a,
11000 Beograd
PIB: 107423714 ; MB: 20799609

6. Procredit Banka
Račun: 220-130250-58