Historia

Filluam punën në vitin 2002 me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Serbisë, si institucioni i parë shëndetësor privat që mori leje për të kryer analizat gjenetike.

Me kalimin e viteve, ne jemi rritur në një sistem të madh laboratorësh Aqualab. Në fillim të vitit 2012 kemi krijuar bashkëpunim me zinxhirin më të madh të laboratorëve në Evropë, grupin Synlab GmbH & Co. KG, e themeluar në vitin 1998 në Gjermani.

Pse duhet të zgjidhni laboratorët Aqualab?

– Hapësira të përshtatura posaçërisht që plotësojnë të gjitha kërkesat profesionale dhe ligjore specifike për diagnostikimin laboratorik.

– Pajisje laboratorike dhe reagentë me cilësi të lartë nga prodhues me famë botërore si Roche, Siemens, Sysmex, Zeiss, Horiba, Awareness technology, Orgentech, bioMerieux dhe shumë të tjerë. Sistemi i informacionit laboratorik me aplikimin e shënimit të barkodit të mostrave dhe porosive eliminon ndikimin e faktorit njerëzor në mundësinë e gabimit.

– Partneri strategjik i laboratorit Aqualab është Synlab gjerman – numër 1 në Evropë për diagnostikimin laboratorik! Grupi Synlab ka mbi 450 laboratorë në 36 vende në 4 kontinente. Ky bashkëpunim u mundëson përdoruesve tanë të zgjedhin mbi 4000 analiza shumë specifike.Laboratorët e Aqualab janë përgjegjës social dhe i kushtojnë vëmendje të veçantë ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit. Për këtë qëllim dhe në përputhje me rregulloret ligjore në fushën e ekologjisë, ne kemi rregulluar dhe zbatojmë kujdesin adekuat dhe deponimin e mbetjeve mjekësore.

Misioni – Vizioni – Qëllimi

MISIONI i laboratorëve Aqualab është të kontribuojë në përmirësimin e shëndetit të qytetarëve duke ofruar shërbime të testimit laboratorik me cilësi të lartë. Ne e kryejmë misionin tonë duke i kushtuar vëmendje të jashtëzakonshme përdoruesve me fokus kujdesin ndaj pacientit, si dhe konsultime të ekspertëve me klinicistë, duke përmirësuar vazhdimisht cilësinë e punës me një qasje inovative përmes zgjerimit të vazhdueshëm të spektrit të analizave.

VIZIONI i laboratorit Aqualab do të njihet si një institucion lider në fushën e diagnostikimit laboratorik shumë specifik në Serbi dhe rajon.

Qëllimi i laboratorit Aqualab është kënaqësia e përdoruesve përmes disponueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara.