Isključenje odgovornosti

Korisnik je saglasan da koristi Internet prezentaciju Aqualab na sopstvenu odgovornost tako da Aqualab nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koji može da nastane prilikom upotrebe Internet prezentacije ili usluga, servisa i softvera koji su njen sastavni deo. Shodno navedenom, Aqualab neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, ili uopšte bilo koju drugu štetu koja može proisteći iz korišćenja Internet prezentacije i njenog sadržaja ili u slučaju nedostupnosti iste.