Autorska prava

Sadržaj ove Internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada vlasniku, odnosno Aqualab plus D.O.O. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna.
Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično, intelektualno vlasništvo su u svojini vlasnika ili u vlasništvu trećih lica.
Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja Internet prezentacije, na bilo koji način.