Antitela na insulinske receptore (IgA, IgG) – insulinska rezistencija

Insulinski receptor je transmembranski protein koji se aktivira vezivanjem insulina i faktora rasta sličnih insulinu (Insulin-like growth factor, IGF-1 i IGF-2). Pripada klasi tirozin-kinaza sa ključnom ulogom u regulaciji homeostaze glukoze. U nekim slučajevima razvoj diabetes mellitusa (DM) se dovodi u vezu sa pojavom autoantitela usmerenih protiv insulinskih receptora. Ova antitela imitiraju dejstvo insulina što rezultuje hipoglikemijom.

Insulinska rezistencija uzrokovana stvaranjem antitela na insulinske receptore je prilično retka i dovodi se u vezu sa acanthosis nigricans (hiperpigmentacija u predelu kožnih nabora na vratu, preponama, pazuhu) i ataxia telangiectasia (neurodegenerativno oboljenje praćeno invaliditetom koje krakteriše ataksija – slaba koordinacija pokreta i teleangiektazija – poremećaj zidova malih krvnih sudova kapilara i venula, koji su u pojedinim delovima izgrađeni samo od endotelnih ćelija dok se kolagena vlakna nalaze u tragovima).

Pojava IgA antitela na insulinske receptore je praćena blažom formom bolesti bez razvoja acanthosis nigricans, dok se u težoj formi insulinske rezistencije sa razvojem acanthosis nigricans detektuje IgG klasa ovih antitela.

Uzorak: s
Metoda: RIA, BLOT
Vreme izdavanja: do 15 dana
Cena: 12 500 din.