Patohistologija

patohistologija Patohistologija se zasniva na obradi i morfološkoj analizi tkivnih uzoraka, dobijenih različitim operativnim tehnikama. To mogu biti endoskopske i incizione biopsije, kao i operativni materijali i biopsija koštane srži. Izuzetno je važno da patohistološka dijagnoza bude precizna, jer predstavlja krajnju, definitivnu dijagnozu.

Patohistološka analiza se sastoji od mikroskopskog i molekularno-biološkog dela.

U sklopu mikroskopske dijagnostike, vrše se histološke i citološke analize.

Histološke analize

Kada je u pitanju histološka analiza, dve tehnike su posebno značajne, narocito u sklopu onkoloških obojenja, a to su histohemija i imunohistohemija. Histohemijska ispitivanja se zasnivaju na različitom vezivanju boja za zdravo i patološki izmenjeno tkivo/ćeliju. Imunohistohemija je tehnika koja funkcioniše po principu dijagnostičkih antitela, koja imaju nekoliko mesta vezivanja: dva za tumor-specifičnu ciljnu strukturu i jedno za koje se može vezati boja. Ova tehnika naročito nalazi svoju primenu u dokazivanju hormonskih receptora kod karcinoma dojke.

Citološke analize

Citološka analiza podrazumeva određivanje ćelijskog sastava s ciljem otkrivanja abnormalnih ćelija, i ima značajnu ulogu u ranoj dijagnostici bolesti. Na ovaj način se mogu analizirati brisevi i punktati iz različitih organa, cerebrospinalna tečnost, mokraća, kao i uzorci dobijeni aspiracionom biopsijom tankom iglom (FNAP).

Molekularno-biološka ispitivanja

Molekularno-biološka dijagnostika je zasnovana na karakterističnim osobinama koje imaju pojedini oblici karcinoma, a koje ih čine posebno osetljivim na jedan ili drugi vid lečenja. Uz pomoć molekularno-bioloških testova, proveravaju se upravo te karakteristike karcinoma, tako da su rezultati ovih testova od presudnog značaja pri izboru odgovarajuće terapije. Osim toga, molekularne analize imaju značaja i u preciznom postavljanju djagnoze, kao i u određivanju prognoze bolesti.

Enzima

1Konsultacija

Ut cursus massa at urnaaculis estie. Sed aliquamellus vitae ultrs condmentum leo massa mollis estiegittis miristum nulla.

2Revizija preparata

Ut cursus massa at urnaaculis estie. Sed aliquamellus vitae ultrs condmentum leo massa mollis estiegittis miristum nulla.

3Uterus sa adneksama

Ut cursus massa at urnaaculis estie. Sed aliquamellus vitae ultrs condmentum leo massa mollis estiegittis miristum nulla.

4HP biopsija grlića materice

Ut cursus massa at urnaaculis estie. Sed aliquamellus vitae ultrs condmentum leo massa mollis estiegittis miristum nulla.