Prijemna služba

Na samom ulazu u savremeno opremljena odeljenja AQUALAB kliničkih laboratorija smeštene su prijemne službe koje predstavljaju tačku kontakta između laboratorije i pacijenata. Zaposleni na prijemu kombinuju veštine masovne komunikacije i predanalitičke pripreme uzoraka. Osoblje sa zadovoljstvom pruža pomoć posetiocima, bilo davanjem odgovora ili upućivanjem na konsultacije sa stručnim medicinskim osobljem.

 

Prema standardnim operativnim procedurama za prijem, glavne funkcije ove jedinice su:

  • Prijem uzorka zajedno sa obrascima zahteva za osnovnu laboratoriju, identifikacija i podudaranje identifikacije pacijenta sa identifikacijom na epruvetama.
  • Distribucija zahteva za laboratorijska ispitivanja uzoraka jedinici za laboratorijske analize. Štampanje i otpremanje rezultata laboratorijskih analiza.

 

Prijem laboratorije radi od 07-20h a na pojedinim lokacijama u Beogradu i od 00-24h dnevno.

*Dolazak u laboratorie nije potrebno zakazivati.