C-peptid

C-peptid je jednolančani polipeptid koji povezuje A i B lance insulina u prekursornoj molekuli proinsulina koja se čuva u sekretornim granulama beta ćelija pankreasa. Iz egzokrinog pankreasa C-peptid i insulin se sekretuju u ekvimolarnim količinama. Zadržavanje C-peptida u perifernoj cirkulaciji je duže u odnosu na insulin (više od 30 minuta, dok je za insulin 5 minuta). Određivanje C-peptida reflektuje sekreciju insulina iz pankreasa bolje nego određivanje samo koncentracije insulina.

Određivanje C-peptida se koristi za ispitivanje funkcije beta ćelija pankreasa u različitim oboljenjima kao što su diabetes mellitus (DM) tip 1 i za postavljanje diferencijalne dijagnoze hipoglikemije. Niski nivoi C-peptida očekuju se kod DM tip 1 i latentnog autoimunog DM tip 2, pošto je sekrecija insulina smanjena u oba slučaja. Povećane vrednosti C-peptida se detektuju pri povećanoj aktivnosti beta ćelija pankreasa i insulinoma. Molarni odnos C-peptida i insulina se može koristiti za procenu hepatičkog klirensa pošto je u insuficijenciji jetre metabolizam insulina poremećen što uzrokuje izuzetno visoku koncentraciju insulina u perifernoj cirkulaciji.

Uzorak: s, dU
Metoda: ECLIA
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 1000 din.