Alanin aminotransferaza (ALT)

Alanin aminotransferaza (ALT) je enzim uključen u metabolizam aminokiselina. Nalazi se u brojnim tkivima, a najviše u jetri i bubrezima. Značajno povišene koncentracije u serumu mogu se javiti kod oboljenja jetre pre razvoja karakterističnih kliničkih simptoma kao što je žutica. Nivoi ALT koji su 15 puta veći od gornje referentne granice, uvek su indikativni za akutnu hepatocelularnu nekrozu virusnog, toksičnog ili perfuzionog porekla.

ALT ima veću dijagnostičku osetljivost za hepatobilijarna oboljenja od aspartat aminotransferaze (AST) i smatra se pokazateljem parenhimalnog oboljenja jetre (specifična aktivnost ALT u jetri je 10 puta veća od one u srcu i skeletnim mišićima). Povišeni nivoi ALT mogu takođe da se detektuju u cirozi i ekstrahepatičnoj holestazi. Malo ili umereno povećanje se nalazi posle unošenja alkohola ili uzimanja lekova kao što su penicillin, salicilati ili opijati. U slučaju nedostatka vitamina B6 detektuje se smanjenje aktivnosti ALT.

Uzorak: s
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 140 din.