Kreatin kinaza, izoenzim CK-1

Kreatin kinaza (CK) je dimer koji se sastoji iz M (mišićne) i B (moždane) subjedinice. Postoje tri izoenzima: CK-1 (BB), CK-2 (MB) i CK-3 (MM). CK-1 se nalazi u mozgu, prostati, gastrointestinalnom traktu, plućima, mokraćnoj bešici, uterusu i placenti. Povišeni nivoi CK-BB se nalaze u moždanom udaru, karcinomu prostate i malih ćelija pluća, mada je aktivnost ovog izoenzima povišena i u slučaju drugih malignih stanja (dojke, ovarijuma, kolona, želuca).

Utvrđena je korelacija između nivoa CK-BB i broja metastaza, kao i odgovora na hemoterapiju. Razlikuju se dva tipa makro-CK. Tip 1 makro-CK predstavlja visokomolekularni kompleks formiran od jednom izoenzima CK i imunoglobulina, a karakteriše ga specifičnost CK-BB. Makro-CK tip 1 se može javiti kod zdravih osoba, obično se javlja u ženskoj populaciji i osoba starijih od 50. godina. Klinički značaj ovog izoenzima još uvek nije sa sigurnošću razjašnjen, ali utvrđena je učestalija pojava u nekim autoimunim bolestima, hipotireoidizmu, miozitisu, kardiovaskularnim bolestima.

Uzorak: s
Metoda: gel elektroforeza
Vreme izdavanja: 15-20 dana
Cena: 6000 din.