C-reaktivni protein, CRP

CRP je protein akutne faze i ima veoma važnu ulogu u dijagnostici zbog brzog i značajnog odgovora na veliki broj inflamatornih stanja i bolesti. Nivo ovog proteina se značajno povećava nakon infarkta miokarda, stresa, trauma, infekcija, operacija i neoplastičnih proliferacija. Koncentracija u krvi se povećava u roku od 24-48h, može da bude i do 2000 puta veća od normalne. Naročito je važno pratiti koncentraciju CRP za vreme akutne faze bolesti. Njegova koncentracija pada brzo nakon uklanjanja uzroka inflamacije (kratko poluvreme života, oko 20h). Kao najosetljiviji reaktant akutne faze služi za dijagnozu, diferencijalnu dijagnozu i praćenje svih stanja koja su inflamatornog karaktera. CRP visoke osetljivosti (high-sensitivity C-reactive protein, hsCRP) je kvantitativan test za detekciju vrlo niskih koncentracija CRP u krvi. hsCRP je primenjuje kao marker rizika za kardiovaskularna oboljenja. Za procenu rizika određivanje hsCRP se obično kombinuje sa lipidnim profilom.

Uzorak: eK,s
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 3h
Cena: 550 din