Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT)

aPTT testom se meri vreme koagulacije plazme nakon dodavanja parcijalnog tromboplastina i supstanci za aktivaciju kontaktnih faktora koagulacije. aPTT je test osetljiv na nedostatak aktivnosti svih faktora koagulacije (izuzev VII i XIII), kao i na prisustvo inhibitora koagulacije. aPTT se koristi za: procenu hemostaze u preoperativnom toku, skrining urođenih i stečenih hemoragija, praćenje efekata terapije heparinom i kao skrining test za prisustvo lupus antikoagulansa. Pri tumačenju produženih vrednosti aPTT treba razmotriti bolesti jetre, nedostatak vitamina K, a ako su prisutni inhibitori koagulacije produženje aPTT može biti pogrešno protumačeno.

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: 2h
Cena: 300 din.