Protrombinsko vreme (PV), PV POCT

Određivanje protrombinskog vremena (PV) služi za procenu aktivnosti faktora koji učestvuju u spoljašnjem putu koagulacije krvi (I, II, V, VII, X) i indirektno odražava aktivnost sinteze proteina u jetri, gde se ovi faktori produkuju. Predstavlja vreme potrebno da se u određenoj količini dekalcifikovane plazme uz dodatak tkivnog tromboplastina i jona kalcijuma stvori koagulum. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje INR vrednost (International Normalized Ratio) za standardizovan rezultat. Vrednost International sensitivity index (ISI) se poredi sa referentnim tromboplastinom i na taj način se dobija rezultat. Indikacije su procena hemostaze u preoperativnom toku, za kontrolu oralne antikoagulantne terapije, kao skrining test za detekciju deficijencije jednog ili više faktora koagulacije (urođene ili stečene usled poremećaja sintetske funkcije jetre, deficita vitamina K, prisustva specifičnih inhibitora faktora koagulacije).

Uzorak: cP, odnos antikoagulansa i krvi mora biti tačno 1+9!
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: PV POCT 30 minuta, PV 2h
Cena: 300 din.