Protrombinsko vreme (PV), PV POCT

Protrombinsko vreme (PT) je test kojim se procenjuje brzina zgrušavanja (koagulacije) krvi. PT je najčešće koorišćen test koagulacije za otkrivanje poremećaja zgrušavanja krvi i praćenja terapije protiv zgrušavanja krvi. Protrombinsko vreme (PT) i izvedene veličine: protrombinski odnos (engl. protrombin ratio – PR) i internacionalni normalizovani odnos (engl.international normalized ratio – INR) su mere spoljašnjeg puta koagulacije. Koriste se zajedno sa parcijalnim tromboplastinskim vremenom (aPTT), koji je mera unutrašnjeg puta. Zajedno su glavni pokazatelji hemostaznog statusa organizma. Hemostaza je fiziološki proces između mehanizama koji dovode do zgrušavanja krvi i mehanizama koji to zgrušavanje sprečavaju. Kao rezultat ove ravnoteže održava se nesmetano cirkulisanje krvi.

Protrombinsko vreme se koristi u cilju otkrivanja ili praćenja bolesnika sa različitim poremećajima zgrušavanja krvi. INR je  internacionalni normalizovan odnos i predstavlja standardizovanu vrednost protrombinskog vremena, bez obzira na metod merenja. Vrednost  protrombinskog vremena (najčešće INR-a) se koristi u proceni  antikoagulantnog efekta lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Farin,  Sincum, Sintrom…) Koristi se i za određivanje urođenog deficita faktora I, II, V, VII i X, za procenu bolesti jetre, statusa vitamina K.

Pri stabilnoj antikoagulantnoj terapiji vrednosti INR su od 2-4,5.Bez trrapije vrrdnosti se kreću od 1,0-1,2  INR. Za procenu funkcionalnog stanja jetre protrombinsko vreme se izražava u sekundama. Normalne vrednosti su od 11-15 sek.

Povišene vrednosti protrombinskog vremena javljaju se kod:

 • predoziranja antikoagulantnom terapijom
 • bolesti jetre
 • nedostatak vitamina K (usled primene lekova, opstrukcije žučnih puteva, nedovoljni unos, smanjena aspsorpcija)
 • primarna patološke fibrinolize
 • kod novorođenčsdi zbog nerazvijenosti sistema koagulacije
 • u slućaju interakcije sa drugim lekovima
 • kod primene alkohola
 • promena u ishrani
 • smanjenog apetita
 • gubitak telesne tezine

 

Snižene vrednosti protrombinskog vremena se javljaju kod:

 • pojačane aktivnot faktora koagulacije
 • nepridržavanje šeme (propustili ste dozu leka)
 • promene u uzimanju drigih lekova
 • unošenje namirnica sa visokim sadrzajem vitamina K
 • povećana fizička aktivnost

 

Primena antikoagulantne terapije

Farin, Sintrom, Pelentan, Syncoumar i drugi  lekovi se uzimaju oralno sa ciljem sprečavanja zgrušavanja krvi. Ove lekove treba uzimati tačno kako je propisano, a

njihov efekat redovno pratiti odgovarajućim laboratorijskim analizama krvi (INR).

Nakon započinjanja antikoagulantne terapije analizu treba raditi 2 do 3 puta nedeljno u prvoj nedelji, zatim 1 do 2 puta u drugoj i trecoj nedelji, zatim jednom u dve nedelje sve dok se ne odredi tačna doza leka koji se uzima. Kada se postigne ciljani rezultat, proveru INR treba raditi jednom u mesec dana.

Ova terapija se prepisuje u stanjima kao što su venska tromboza, srčani ili moždani udar, poremećeji srčanog ritma, kao i bolesnicima sa ugrađenim veštačkim zaliscima. Prevelika doza ovih lekova može dovesti do ozbiljnog  krvarenja, dok suviše mala doza nije dovoljna da spreči zgrušavanje krvi.

Priprema pacijenata za određivanje protrombinskog vremena

 • terapija se uzima uveče
 • krv za određivanje protrombinskog vremena vaditi ujutru
 • preporučuje se da interval između uzimanja leka i vađenja krvi za protrombinsko vreme bude 12h
 • izbegavati namirnice sa visokim sadržajem vitamina K kao što su (lisnato povrće, zelena salata, španać, kelj, brokoli, kupus, šargarepa, paradajz, džigerica, jabuke, banana, ali i majonez).

Za stvaranje faktora koagulacije, (u jetri) koji su važni za spoljašnji i unutrašnji put koagulacije važan je vitamin K. Oralni antikoagulansi deluju na blokiranje stvaranja aktivnog oblika vitamina K, koji učestvuje u stvaranju faktora koagulacije a samim tim se produžava vreme koagulacije. Tako promene u ishrani koje utiču na unos vitamina K mogu uticati na efekat unosa lekova.

Povećan unos hrane sa visokim sadržajem vitamin K, smanjuje efekat terapije što povećava rizik od stvaranje ugruška. Smanjen unos hrane bogate vitaminom K,  može da poveća rizik od krvarenja. Zato je jako važno da se vodi računa o stalnosti- ravnoteži između unosa hrane sa sadržajem vitamin K i unosa prepisane terapije. Iz svega ovoga proizilazi da ukoliko ste na terapiji oralnim antikoagulansima a želite da promenite nešto u ishrani prethodno se konsultujete sa vašim lekarom.

 

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci ili iz prsta (zahteva poseban aparat). Za određivanje vrednosti protrombinskog vremena i INR-a nije potrebna  posebna priprema. Potrebno je da se obavesti medicinsko osoblje ukoliko pacijent  uzima lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Farin, Sincum,  Sintrom), zato što oni utiču na rezultate testa.

 

Uzorak: cP, odnos antikoagulansa i krvi mora biti tačno 1+9!
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: PV POCT 30 minuta, PV 2h
Cena: 300 din.