Vreme koagulacije

Vreme koagulacije (zgrušavanja) krvi predstavlja vreme od momenta uzimanja krvi do momenta njenog zgrušavanja, odnosno period u kome dolazi do formiranja koaguluma. Može biti produženo kod raznih poremećaja hemostaze.

Uzorak: pK
Metoda: ručna
Vreme izdavanja: 2h
Cena: 140 din.