Holesterol ukupan

Holesterol je sastavni deo svih ćelijskih membrana, prekursor steroidnih hormona i žučnih kiselina. Ima veoma bitnu ulogu i neophodan je za normalno funkcionisanje organizma. Stanja praćena povišenom koncentracijom holesterola su povezana sa razvojem ateroskleroze i rizikom za kardiovaskularne bolesti (KVB).

Delimično se unosi hranom, a veći deo se sintetiše u jetri. Budući da neprestano cirkuliše iz jetre do perifernih tkiva i obrnuto izmerena koncentracija holesterola u cirkulaciji je zapravo rezultat dinamičke ravnoteže. Holesterol se u serumu nalazi i u slobodnom obliku, ali i kao estar, tako da ukupna koncentracija označava zbir ova dva oblika holesterola. Vrednost koncentracije u serumu može biti indikator funkcije jetre, intestinalne apsorpcije, predispozicije za koronarnu arterijsku bolest i funkcije tireoideje. Važan je za dijagnozu i klasifikaciju hiperlipoproteinemija. Stres, godište, pol, hormonska ravnoteža i trudnoća utiču na vrednosti holesterola.

Uzorak: s
Metoda: SFT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 150 din.