Kontrola sterilnosti

Sterilizacija je proces kojim se u potpunosti uništavaju odnosno eliminišu svi živi oblici mikroorganizama unutar nekog predmeta/dela tela ili na njegovoj površini. Provera uspešnosti obavljene sterilizacije se može biti: fizička, hemijska i biološka. Fizička procena sterilnosti je jednostavna i pristupačna metoda kontrole i podrazumeva merenje vremena temperature i pritiska u toku procesa sterilizacije.

Pod hemijskom kontrolom sterilnosti podrazumeva se upotreba hemijskih indikatora koji menjaju boju pod dejstvom određene temperature ili etilen-oksida (EO). Ukoliko indikator ne promeni boju, proces sterilizacije nije bio adekvatan i treba ga ponoviti.

Biološka kontrola sterilizacije podrazumeva upotrebu visokorezistentnih spora bakterija kao što su Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, i Bacillus atrophaeus. Ampule sa sporama ovih bakterija se nakon obavljene sterilizacije inkubiraju kako bi se proverio bakterijski rast. Ukoliko nema rasta, sterilizacija je uspešno obavljena.