22. april – Dan planete zemlje

22. april – Dan planete zemlje

Dan planete zemlje se obeležava svakog 22. aprila u proteklih 50 godina, a glavni cilj ovog pokreta je da se podigne svest o zaštiti životne sredine i očuvanju naše planete.

Klimatske promene dospele su u žižu javnosti nakon nekoliko uzastopnih godina upozoravanja javnosti o ovoj pretnji po zdravlje planete i njenog stanovništva.

Prema najnovijim statistikama, resursi planete zemlje su na izmaku. U ovom trenutku je potrebna još jedna i po Zemlja da bi se zadovoljile potrebe trenutne rastuće populacije. Prenaseljenost, nemar i neracionalno korišćenje prirodnih resursa koje čovečanstvo praktikuje doveli su do toga da:

  • će šume nestati sa lica zemlje do 2100. godine ako se nastavi sa ovom stopom seče zelenila.
  • do 2040. godine više neće biti vode za piće.
  • se za proizvodnju toalet papira na dnevnom nivou poseče 27 000 stabala.
  • od plastike i ostalog otpada koji se baca u okeane godišnje ugine million morskih životinja.
  • se na dnevnom nivou zauvek istrebi 137 biljnih i životinjskih vrsta koje nastanjuju prašume.
  • se polovina proizvedene hrane baci pre nego što stigne do potrošača.
  • će do 2050. godine u okeanima biti više plastike nego riba.
  • se svake sekunde u svetu upotrebi 160 000 plastičnih kesa.

Brojke za našu zemlju takođe nisu ohrabrujuće.

Prema statistici Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji postoji između 2 500 i 3 000 divljih deponija. Takođe zabrinjava i to da je naš glavni grad već mesecima unazad među prvim gradovima u svetu po zagađenosti vazduha.

Da bi što više ljudi prihvatilo odgovornost i preduzelo konkretne korake u zaustavljanju ovih loših trendova, svake godine se 22. aprila organizuju akcije skupljanja smeća, čišćenja parkova, morskih obala, reka i jezera. Potencira se i na upotrebi održive energije, što manjem sagorevanju goriva, reciklaži, i prestanku upotrebe plastike, dok se poseban akcenat se stavlja na ličnu odgovornost pojedinca.