Evropska nedelja prevencije raka grlića materice

Evropska nedelja raka grlića materice

Svake treće nedelja januara obeležava se Evropska nedelja prevencije raka grlića materice.

Rak grlića materice je četvrti najučestaliji vid kancera među ženskom populacijom. Prema statistici Svetske zdravstvene organizacije za 2018. godinu, kod preko 570 000 žena širom sveta je ustanovljen rak grlića materice, a njih 311 000 je, nažalost, izgubilo bitku sa ovom opakom bolešću.

Kako bi se podigla svest o ovom zdravstvenom problemu, a žene što bolje upoznale sa merama prevencije i značajem redovnih ginekoloških pregleda, svake treće nedelje januara se obeležava Evropski dan borbe protiv raka grlića materice.

Statistika oboljevanja i stope smrtnih ishoda kod žena koje obole od ove bolesti u našoj zemlji su poražavajuće. Srbija je na petom mestu po broju žena koje obole od raka grlića materice.

Godinama unazad, Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA) organizuje edukativne seminare, javne manifestacije, tribine, promotivne materijale i objave na društvenim mrežama sa ciljem podizanja svesti o ovoj bolesti. Naša zemlja već petnaest godina ima aktivno učešće u ovom programu, i pokušava da probudi svest o merama prevencije i redovnim kontrolama.

Da bi se ova bolest iskorenila i smanjila stopa smrtnosti, zdravstvene organizacije apeluju na javnost da pristupi ovom problemu pomoću svih raspoloživih resursa, sa posebnim akcentom na rano otkrivanje bolesti, redovni skrining, vakcijanciju protiv HPV virusa, ali i pružanje socijalne i psihološke podrške ženama koje su se susrele sa ovom bolešću.