Grelin

Grelin je peptidni hormon koga proizvode ćelije želuca i pankreasa, hormon koji stimuliše glad. Otkriven je 1999-te godine, i ima važnu ulogu u regulaciji apetita. Sastoji od 28 aminokiselina ...

*Šta je grelin?

Grelin je peptidni hormon koga proizvode ćelije želuca i pankreasa, hormon koji stimuliše glad. Sastoji od 28 aminokiselina i jedini je probavni hormon koji podstiče unos hrane. Nivo grelina u krvotoku raste nekoliko sati pre svakog obroka, a vrhunac dostiže neposredno pre uzimanja hrane. Nakon obroka, nivo grelina opada. Grelin se smatra antagonistom leptina, koga proizvodi adipozno tkivo i koji indukuje sitost kad je prisutan u visokim koncentracijama. Za razliku od leptina koji reguliše apetit na duže staze, grelin deluje kratkoročno i utiče na svakodnevni osećaj gladi. Pod uticajem grelina, apetit se povećava. Grelin je prisutan i u hipotalamusu, gde on stimuliše sekreciju hormona rasta iz prednjeg režnja hipofize, pa tako podstiče telo na fizički razvoj.

*Uloga grelina u organizmu?

Grelin je do sada jedini izolovani gastrointestinalni hormon koji stimuliše apetit i unos hrane.  Prazan želudac, luči grelin, koji informiše endokrine žlezde mozga o nedostatku hrane u sistemu za varenje i javlja se osećaj gladi. Glad povećava koncentraciju acil grelina i ukupnog grelinu u serumu, dok unos hrane dovodi do pada vrednosti grelina.

Acil grelin učestvuje i u regulaciji motiliteta  gastrointestinalnog trakta, sekreciji HCl u želucu, sekreciji pankreasnih enzima sa ciljem olakšavanja varenja hrane i apsorpcije iz digestivnog trakta. Takodje je potvrdjeno da grelin aktivno učestvuje u unosu hrane, adipogenezi, telesnoj konstituciji, insulinskoj sekreciji i rezistenciji.

*Kako grelin utiče?

Grelin – hormon zbog kojega ne uspevate smršati

Što ste više na dijeti, postajete sve gladniji. Krivac koji uzrokuje glad je vervatno grelin, hormon proizveden u želucu, koji cirkuliše kroz krvotok, a detektuje ga mozak. Kada je osoba duže vreme bez hrane ili unosi malo hrane u organizam (tj. kada je na dijeti), želudac i creva detektuju manjak hranjivih sastojaka, i u krvotok počinju otpuštati grelin. Određena struktura u mozgu (hipotalamus) neprestano kontroliše količinu grelina u krvi i, kada njegov nivo poraste, detektuje poruku primljenu iz želuca i creva, koja glasi “nivo hranjivih sastojaka je nizak, pošalji zalihe“. Poruka stimuliše hipotalamus da stvori psihološki doživljaj gladi.

*Šta je acil grelin?

-Acil grelin učestvuje u regulaciji homeostaze glukoze i sekreciji insulina. U in vitro uslovima acil grelin izaziva oslobadjanje glukoze iz primarnih hepatocita, što des acil grelin inhibira.

-Acil i des acil grelin se nalaze u abdominalom subkutanom masnom tkivu. Obe forme grelina posreduju u taloženju masnog tkiva, a des acil grelin izaziva lipolizu, lipogenezu i sekreciju leptina.

-Acil grelin učestvuje u regulaciji spavanja i budnosti. Ljudi koji malo spavaju imaju povećan ukupni grelin i povecan body mass indeks (BMI).

*Šta je GHS receptor?

Sistem grelin-GHS receptor je važan u regulaciji apetita, potrošnji energije i regulaciji telesne mase. Pored izazivanja hiperfagije (prejedanja), acil grelin povećava masu masnog tkiva, smanjuje iskorišćavanje masti što vodi povećanju telesne mase.

Dokazano je da smanjenje telesne mase povećava cirkulišuće vrednosti grelina, a povećanje telesne mase smanjuje vrednosti grelina. Povećanje vrednosti grelina je povezano sa ekpresijom GHS receptora u hipotalamusu.

Kod pacijenata sa anoreksijom, bazalne vrednosti grelina su značajno više nego kod osoba normalne telesne mase ili konstituciono mrsavih ljudi. Kod ovih osoba se, nakon nutritivne rehabilitacije vrednosti grelina vraćaju na normalu. Ovo može biti zaključak da kod osoba sa anoreksijom postoji rezistencija na grelin kao rezultat hroničnog negativnog bilansa energije.

 

Shematski prikaz delovanja grelina u organizmu

 

* Faktori koju uticu na regulaciju koncentracije grelina u plazmi?

U regulaciji proizvodnje grelina učestvuju prehrambeni i hormonalni činioci. Od nutritivnog sastava i učestalosti obroka zavisi i nivo grelina u organizmu.

Ipak najveći stimulans za lučenje grelina je gladovanje. Mehaničko rastezanje želuca unosom vode nije dovelo do smanjenja koncentracije grelina, tako da nivo grelina ne zavisi od unosa tečnosti organizma već samo od nutritivnog sastava obroka. Dakle uzimanje hrane dovodi do pada njegove koncentracije nakon 1-2h.

Hormonalni faktori, somatostatin i hormon rasta se ubrajaju u činioce koji inhibiraju proizvodnju želudačnog grelina negativnom povratnom spregom. Hipotiroidizam izaziva povećanje cirkulišućeg i grelina u želucu, dok su u hipertiroidizmu ove vrednosti smanjene

Koliko grelina će vaš stomak lučiti zavisi od: godina, pola, BMI-a, glukoze u krvi, nivoa insulina, nivoa leptina, hormona rasta i drugih faktora.

*Kako smanjiti nivo grelina?

Na osnovu dosadašnjih istraživanja preporućuje se: izbegavanje masne hrane, pravilan izbor namirnica, pojačana fizička aktivnost, kvalitetan san.