Novi Sad

Aqualab laboratorija u Novom Sadu se nalazi u neposrednoj blizini Starog Grada u Bulevaru Oslobođenja 84. Širok spektar analiza koje možete pronaći u našoj laboratoriji podrazumeva da će naši korisnici moći da obave sva potrebna ispitivanja iz oblasti hematologije, patohistologije, mikrobiologije, genetike i biohemije.

Osnovni postulati našeg poslovanja se baziraju na dobroj laboratorijskoj praksi. To se, prevashodno, odnosi na tačnost i pouzdanost dobijenih rezultata uz pomoć najsavremenije opreme, potrošnog materijala i reagenasa. Naša laboratorija kontinuirano sprovodi unutrašnju i spoljašnju kontrolu kvaliteta koja prati sve propisane međunarodne protokole.

Efikasnost pruženih usluga i kontinuirano stručno usavršavanje našeg kadra proizvelo je stotine zadovoljnih korisnika u poslednjih nekoliko godina postojanja Aqualab laboratorije u Novom Sadu. Našom efikasnošću i stručnošću nastojimo da u svakom trenutku uvažimo sve potrebe i želje naših korisnika, kao i to da im tokom boravka u našim prostorijama omogućimo maksimalan komfor i prijatnost.

« Mapa laboratorija