15. novembar – Međunarodni dan borbe protiv opstruktivne bolesti pluća

Međunarodni dan borbe protiv opstruktivne bolesti pluća

Svetski dan borbe protiv opstruktivne bolesti pluća održava se 15. novembra i ima za cilj podizanje svesti i predstavljanje novih saznanja o ovoj bolesti. HOBP – što označava hroničnu opstruktivnu bolest pluća – uključuje hronična plućna stanja hroničnog bronhitisa i emfizema, koje odlikuje opstrukcija protoka vazduha i problemi vezani za disanje. Od hronične opstruktivne bolesti pluća oboli oko 300 miliona slučajeva širom sveta, i ovo oboljenje je treći uzrok smrti u svetu.

Vodeći uzrok hronične opstruktivne bolesti pluća koji se može sprečiti je pušenje cigareta, a napori na prevenciji usredsređeni su na ograničavanje ove izloženosti. Kontrola izloženosti drugim štetnim agensima takođe može pomoći u smanjenju broja slučajeva hronične opstruktivne bolesti pluća. Profesionalna izloženost je veliki faktor rizika od dobijanja hronične opstruktivne bolesti pluća, u prilog čemu govori i proceni da 31% slučajeva obolelih osoba nikada nije koristilo duvanske proizvode.

U činioce koji mogu da izazovu hroničnu opstruktivnu bolest pluća spadaju:

  • mineralne prašine (prašina od uglja, silicijum dioksid, azbest)
  • organska prašina (pamuk, drvo, žitarice)
  • isparenja od metala / zavarivanja (kadmijum)
  • izduvni gasovi motora,
  • isparenja asfalta / katrana ili isparenja u okviru putnih i krovnih radova
  • dim od požara
  • drugi hemijski gasovi ili pare.

Različite kampanje mogu minimizirati izloženost ovim štetnim agensima povezanih sa radnim mestom i sprečiti nastanak novih slučajeva i pogoršanje postojećih slučajeva.

Podaci Gradskog zavoda za zdravlje Beograd navode da u Srbiji trenutno između 400 000 i 600 000 stanovnika boluje od nekog oblika opstruktivne bolesti pluća.