17. oktobar – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Iako se u svetu beleži neviđeni nivo ekonomskog razvoja, tehnoloških sredstava i finansijskih resursa, milioni ljudi žive u ekstremnom siromaštvu. Siromaštvo nije samo ekonomsko pitanje, već višedimenzionalni fenomen koji obuhvata nedostatak i prihoda i osnovnih sposobnosti za dostojanstven život.

Ovaj dan se obeležava kako bi se javnost bavila izazovom postizanja socijalne i ekološke pravde za sve. Sve veće prepoznavanje višedimenzionalnosti siromaštva znači da su ova dva pitanja nerazdvojno isprepletena i da socijalna pravda ne može biti u potpunosti ostvarena bez istovremenog agresivnog ispravljanja nepravdi u životnoj sredini. Iako je postignut napredak u rešavanju siromaštva vezanog za prihode, manje je uspeha u rešavanju ostalih važnih dimenzija siromaštva, uključujući brzo rastući uticaj okoline.

Ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu, često iz puke potrebe, prvi odlučno deluju u svojim zajednicama kao odgovor na siromaštvo, klimatske promene i izazove životne sredine. Međutim, njihovi napori i iskustvo često ostaju neprimećeni i necenjeni. Oni nisu prepoznati kao pokretači promena i njihovi glasovi se ne čuju, posebno u međunarodnim telima.

Najnoviji podaci govore da:

  • 719 miliona ljudi živi ispod međunarodne granice siromaštva od 1,90 američkih dolara dnevno.
  • Većina ljudi koji žive ispod granice siromaštva pripadaju dvema regionima: Južnoj Aziji, Americi i Africi.
  • Visoke stope siromaštva često se nalaze u malim, krhkim i sukobljenim zemljama.
  • Od 2018. godine 55 odsto svetske populacije nema pristup barem jednoj novčanoj naknadi socijalne zaštite.

Stopa rizika od siromaštva u Srbiji je u 2019. godini bila 23,2 odsto a umanjena je za 1,1 odsto u odnosu na 2018. godinu, dok je rizik od socijalne isključenosti bio 31,7 odsto ili 2,6 odsto manji nego u 2018. godini, navodi Republički zavod za statistiku (RZS).