20. novembar – Međunarodni dan deteta

20. novembar – Međunarodni dan deteta

Svetski dan dece prvi put je ustanovljen 1954. godine i obeležava se 20. novembra svake godine sa ciljem promocije međunarodnog zajedništva, i širenja svesti o važnosti napora koji se ulažu u dobrobit dece.

20.novembra 1959. godine Generalna skupština UN je usvojila Deklaraciju o pravima deteta. Tg istog datuma 1989. godine je i Generalna skupština UN usvojila Konvenciju o pravima deteta.

Od 1990. godine, Svetski dan deteta takođe obeležava godišnjicu datuma kada je Generalna skupština UN usvojila i Deklaraciju i Konvenciju o dečijim pravima.

Majke i očevi, nastavnici, medicinske sestre i lekari, predstavnici vladinih tela i aktivisti civilnog društva, verske starešine i starešine zajednica, korporativni moguli i profesionalci u medijima, kao i sami ljudi i deca, mogu igrati važnu ulogu u tome da Svetski dan deteta bude relevantan za njihov društva, zajednice i nacije.

Svetski dan deteta nudi svakom od nas inspirativno polazište za zagovaranje, promociju i proslavu dečjih prava.

Ovim povodom, iz godine u godinu, UNICEF i partneri pozivaju vlade zemalja članica da usvoje plan od šest tačaka za zaštitu naše dece:

  • Obezbeđivanje mogućnosti svoj deci da uče, što uključuje i zatvaranje digitalnog jaza.
  • Garantovanje pristupa zdravstvenim i prehrambenim uslugama, kao i vakcinama.
  • Podrška i zaštita mentalnog zdravlja dece i mladih i iskorenjivanje zlostavljanja, rodno zasnovanog nasilja i zanemarivanje dece.
  • Povećanje pristupa čistoj vodi, sanitarnim uslovima i higijeni.
  • Osiguravanje inkluzivnog oporavka za svu decu.
  • Dodatni napori da se podrže deca i njihove porodice koje žive u regionima pogođenima ratom i oružanim sukobima, katastrofama i raseljavanjem.