3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3. Cilj mu je da promoviše prava i dobrobit osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja i da poveća svest o položaju osoba sa invaliditetom u svim aspektima političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.

Inkluzija osoba sa invaliditetom je osnovni uslov za poštovanje ljudskih prava, održivog razvoja i mira i sigurnosti. Posvećenost ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom nije samo stvar pravde; to je ulaganje u zajedničku budućnost.

Čak i pod normalnim okolnostima, osobe sa invaliditetom imaju manju verovatnoću da će pristupiti zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju i učestvovanju u zajednici. Integrisani pristup je jedini način da se osigura da osobe sa invaliditetom neće biti zapostavljene.

Strategija Ujedinjenih Nacija za invalidsko osiguranje daje osnovu za održivi i transformativni napredak u inkluziji osoba sa invaliditetom kroz sve stubove rada Ujedinjenih nacija. Na taj način sistem Ujedinjenih nacija ponovo potvrđuje da je potpuno ostvarivanje ljudskih prava svih osoba sa invaliditetom neotuđivi, integralni i nedeljivi deo svih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Prema Svetskom izveštaju SZO o invaliditetu, 15% svetske populacije ili više od milijarde ljudi živi sa invaliditetom. Od ovog broja, procenjuje se da 450 miliona živi sa mentalnim ili neurološkim stanjem – a dve trećine ovih ljudi neće potražiti stručnu medicinsku pomoć, uglavnom zbog stigme, diskriminacije i zanemarivanja.

Procenjuje se da još 69 miliona pojedinaca svake godine u svetu pretrpi traumatične povrede mozga, dok je kod jednog od 160 dece primećen.

Ovo su samo neki primeri miliona ljudi koji trenutno žive sa invaliditetom, a koji su nedovoljno vidljivi u društvu. Ovaj dan treba da bude podsetnik na važnost uklanjanja prepreka za sve ljude koji žive sa invaliditetom, i vidljivih i nevidljivih.