26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge se tradicionalno obeležava 26. juna, nakon što ga je Generalna skupština UN-a 1987. godine proglasila važnim datumom za javno zdravlje i dobrobit društva. Osnovni cilj kampanja koje se održavaju tog dana jeste skretanje pažnje na opasnost opijata i nelegalne trgovine njima, čime se ugrožavaju zdravlje pojedinca ali i celokupne zajednice. Edukativni materijali, promo spotovi, kampanje, tribine i ostali vidovi prenosa ove bitne poruke distribuiraju se širom sveta sa jednim ciljem – zaustaviti upotrebu i krijumčarenje droga.

Da bi se droga iskorenila iz modernog društva, potrebno je mnogo vremena, edukacije i jasno sprovođenog plana koji bi na kraju urodio plodom. Iako vlade pojedinačnih zemalja izdvajaju znatne resurse u borbi protiv droge, situacija ne pokazuje drastične pomake.

Izveštaj Ujedinjenih Nacija pokazuje da u svetu čak 269 miliona ljudi koristi opijate, od kojih su najzastupljeniji kanabis, zatim opioidi, amfetamini, ekstazi i kokain. Opiodi i dalje ostaju vodeći uzrok smrti među uživaocima opijata, i odgovorni su za skoro 72% smrtnih slučajeva.

Nažalost, i pored svega toga, nove droge se pojavljuju na tržištu i uvlače sve više mladih u mračni kovitlac zavisnosti.

Cilj kampanja koje se organizuju ovog dana jeste taj da se motivišu ljudi svih uzrasta da uzmu aktivno učešće u borbi protiv zloupotrebe droga, sa posebnim naglaskom na najmlađu populaciju, koja je ujedno i najizloženija rizicima. Uloga obrazovnih institucija i porodice je u ovom slučaju presudna jer se samo zajedničkim naporima može izazvati promena.