12. maj – Međunarodni dan sestrinstva

12. maj – Međunarodni dan sestrinstva

Međunarodni dan sestrinstva se tradicionalno obeležava 12. maja, u znak sećanja na dan rođenja Florens Najtingejl, čijom je zaslugom sestrinstvo priznato kao profesija.

Efikasna komunikacija sa pacijentima, predanost pozivu i humanost su osnovni stožeri ove profesije.

Kao nosioci zdravstvene nege, medicinske sestre i tehničari su često pod velikim pritiskom sve većih izazova sa kojima su suočeni. Jedan od najvećih izazova za celokupno zdravstvo desio se na samom kraju 2019.godine kada je proglašena epidemija virusa COVID-19. Širom sveta, medicinske sestre i tehničari su se našli na prvoj liniji odbrane od virusa, provodeći sate naradnom mestu bez trenutka predaha, često rizikujući i sopstveno zdravlje zarad dobrobiti društva.

Kako bi se postigli svi razvojni ciljevi u oblasti zdravstvene zaštite, potrebno je da se obrati posebna pažnja na položaj medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu i širem društvenom kontekstu.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, do 2023. godine će svetu biti potrebno još 9 miliona medicinskih sestara da bi se ostvarili razvojni planovi svih zemalja u svetu. To ukazuje na veliku važnost sestara i nezamenjljivost ove profesije.

U okviru Međunarodnog dana sestrinstva, apeluje se na sva vladina tela, organizacije i ustanove, da uvaže ovu profesiju i da svake godine odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihovu požrtvovanost i brigu o pacijentima. Takođe se apeluje i na to da je potrebno izdvajati sredstva namenjena za njihovo stručno usavršavanje i konstantan razvoj.