Nacionalni dan bez duvanskog dima

Nacionalni dan bez duvanskog dima

Nacionalni dan bez duvanskog dima se obeležava svakog 31.januara, a sa ciljem da se javnosti skrene pažnja na štetnost cigareta i duvanskog dima.

Srbija je jedna od vodećih zemalja u Evropi po učestalosti korišćenja duvanskih proizvoda. Nažalost, duvanski proizvodi, kao i duvanski dim, utiču loše ne samo na osobe koje ih konzumiraju, već i na osobe u njihovovoj neposrednoj okolini.

Pušenje ne samo da izaziva rak pluća, nego je odgovorno i za čak 17% smrtnih ishoda nastalih usled kardiovaskularnih oboljenja. Pored ovih fatalnih bolesti, pušenje utiče nepovoljno i na organe poput gušterače, jetre i bešike. Poražavajuće statistike za Srbiju govore da je svaki treći učenik srednje škole barem jednom u životu probao cigarete a čak 11% svih srednjoškolaca kaže da redovno konzumira duvanske proizvode.

Uprkos svim tim činjenicama, konzumacija duvanskih proizvoda i dalje ostaje neiskorenjena.

U cilju podizanja svesti o ovom problemu i dopiranja do što većeg broja ljudi, potrebno je edukovati najmlađe članove populacije o opasnostima i zdravstvenim rizicima koje ova loša navika nosi sa sobom. Ono na čemu se takođe potencira u okviru dosadašnjih kampanja jeste zabrana izlaganja dece duvanskom dimu (naročito u zatvorenim prostorima, poput vrtića, automobila, kafea, igraonica i sličnog), ali se takođe naglašava i uloga celokupne zajednice u podsticanju postojećih pušača da se odreknu ove štetne navike, kako bi postali uzor budućim pokolenjima koja treba da žive bez duvanskog dima.