Ana Jevtović

Ana Jevtović

Magistar farmacije - medicinski biohemičar

Biografija

  • Završila srednju Medicinsku školu, smer Farmaceutski tehničar u Užicu
  • Završila je Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer – Medicinska Biohemija
  • Stručnu obaveznu praksu odradila je u Dijagnostičkom centru DR Lune u Užicu
  • Trenutno zaposlena u Aqualab laboratoriji u Užicu.