Ana Pasuljević

Ana Pasuljević

Magistar farmacije - medicinski biohemičar

Biografija

  • Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, smer: Farmacija-medicinska biohemija.
  • Trenutno zaposlena u Aqualab laboratoriji.
  • Član je Skupštine Komore biohemičara Srbije.