Anđelija Nadlački

Anđelija Nadlački

Magistar farmacije-medicinski biohemičar, specijalista medicinske biohemije

Biografija

  • Završila je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Završene Specijalističke akademske studije iz oblasti medicinske biohemije.
  • Član Komore biohemičara u Beogradu.